Partner serwisu
Tylko u nas
01 lutego 2019

Jubileusze w kędzierzyńskich Azotach

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Ostatnie lata to przede wszystkim wywiązywanie się z nowych obowiązków związanych z wdrożeniem systemu zarządzania ochroną środowiska, uczestnictwem w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2, czy też koniecznością uzyskania pozwoleń zintegrowanych. To również wejście kędzierzyńskiej spółki do Grupy Azoty. Z uwagi na to, że przemysł chemiczny jest jedną z branż najsilniej ingerujących w środowisko naturalne, na Grupie Azoty spoczywa szczególna odpowiedzialność w zakresie minimalizowania tego wpływu. Wszystkie spółki Grupy działają z poszanowaniem regulacji środowiskowych, przepisów prawa i na podstawie stosownych pozwoleń. Ze względu jednak na skalę i zasięg działalności oraz możliwości, Grupa Azoty robi dla ochrony środowiska więcej, niż wynika to jedynie z przestrzegania prawa. Co roku firma przeznacza miliony złotych na proekologiczne instalacje, które zmniejszają negatywny wpływ na przyrodę.

Zadania Biura Ochrony Środowiska:

•    identyfikacja wymagań prawnych,

•    formułowanie wymagań i wydawanie zaleceń,

•    identyfikacja aktualnych i potencjalnych problemów ekologicznych,

•    uzgadnianie stanu formalnoprawnego w zakresie ochrony środowiska,

•    współpraca z organami,

•    obsługa kontroli organów zewnętrznych, w tym WIOŚ,

•    przygotowywanie informacji dla podmiotów zewnętrznych,

•    kontrola działalności produkcyjnej i pozostałej,

•    monitorowanie i ocena stanu ochrony środowiska w spółce, w tym prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska i zakresu korzystania z jego zasobów,

•    inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia oddziaływania na środowisko,

•    planowanie i rozliczanie kosztów korzystania ze środowiska,

•    prowadzenie i nadzór nad monitorowaniem emisji gazów cieplarnianych,

•    sprawozdawczość środowiskowa,

•    opiniowanie dokumentacji dotyczącej Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz dokumentacji technicznej wraz z udziałem w przekazywaniu do rozruchu i użytkowania inwestycji,

•    utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania ochroną środowiska,

•    współpraca przy uczestnictwie w programach: Odpowiedzialność i Troska®, Opieka nad Produktem,

•    prowadzenie audytów wewnętrznych oraz audytów dostawców usług, •    prowadzenie szkoleń dla pracowników, udzielanie wsparcia uczniom i studentom.

Atuty działalności prośrodowiskowej Grupy Azoty ZAK S.A.:

•    w pełni uregulowany stan formalnoprawny w zakresie ochrony środowiska,

•    nowoczesne instalacje produkcyjne, spełniające wymagania najlepszych dostępnych technik,

•    prowadzenie stałego, systematycznego monitoringu stanu poszczególnych elementów środowiska, a także sprawności urządzeń,

•    systematyczne ograniczanie poziomu oddziaływania na środowisko,

•    wieloetapowy, nowoczesny układ oczyszczania ścieków, w tym zmodernizowana Centralna Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków i Centralna Mechaniczno-Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków ze stacją odwadniania osadów ściekowych,

•    w pełni uporządkowana gospodarka odpadami i opakowaniami (100% odpadów zbieranych i magazynowanych selektywnie, większość wytwarzanych odpadów przekazywana do odzysku),

•    systematyczna realizacja inwestycji ograniczających poziom oddziaływania na środowisko,

•    dokonywanie kompleksowych ocen oddziaływania zakładu na środowisko, również po realizacji kolejnych inwestycji,

•    efektywne wykorzystanie energii poprzez programy poprawy efektywności energetycznej,

•    dobrowolne wdrożenie systemów zarządzania wspomagających uzyskiwanie efektów środowiskowych, a nawet przekraczających wymagania prawne, takich jak: zintegrowany system zarządzania obejmujący obszary jakości, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, Program Odpowiedzialność i Troska®, Program Opieki nad Produktem,

•    wykształcona kadra oraz wysoka świadomość ekologiczna pracowników, którzy są systematycznie szkoleni, również w obszarze ochrony środowiska.

NASTĘPNA STRONA POPRZEDNIA STRONA

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ