Partner serwisu
Tylko u nas
18 stycznia 2019

Patrzeć ponad horyzont

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Czynnik wyznaczający siłę danego przedsiębiorstwa to jego potencjał do innowacyjności. To nie opieranie się na przestarzałych, choć sprawdzonych technologiach, ale szukanie nowych, lepszych rozwiązań. NCBR powstał, by wspierać przedsiębiorców inwestujących w przyszłość, m.in. proponując programy horyzontalne.
 

Patrzeć ponad horyzont

Wsparcie innowacyjności sektora chemicznego

Spektrum działań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest szerokie. Jako agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od momentu powstania, czyli przez ponad dekadę, jako platforma skutecznego dialogu między środowiskiem nauki i biznesu, Centrum przeznaczyło już 43 miliardy złotych na wsparcie prac badawczo-rozwojowych polskich przedsiębiorstw, uczelni oraz instytutów badawczych.

Branża chemiczna ma w tej kwocie swój duży udział – w samym roku 2017 udział segmentu stanowił 23% przyznanego dofinansowania1. Oferta dedykowana branży chemicznej obejmowała program sektorowy INNOCHEM, Wspólne Przedsięwzięcie „SynChem” oraz programy horyzontalne. Podmioty z branży mogą zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie we flagowym, horyzontalnym konkursie NCBR – „Szybka ścieżka”.

Szybką ścieżką do innowacji

Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na tzw. „Szybką ścieżkę”? Program ten jest skierowany do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw i konsorcjów. W mojej opinii konkurs jest większą szansą dla przedsiębiorców z branży chemicznej na uzyskanie dofinansowania, ze względu na tak istotne kwestie, jak chociażby brak ograniczeń zakresu tematycznego dla wnioskowanego projektu, większa wartość kosztów kwalifikowanych (w porównaniu z programem sektorowym), ale także szybsza informacja zwrotna do przedsiębiorcy o przyznaniu dofinansowania oraz znacznie częstsze nabory połączone z oceną wniosków w odcięciach miesięcznych.

Brak skierowania „Szybkiej ścieżki” do konkretnego sektora jest ogromną zaletą, ponieważ nie ogranicza przedsiębiorców. Każdy z nich, który przedstawi projekt, w sposób szczególny poprawiający poziom innowacyjności przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac badawczo-rozwojowych, ma szansę na uzyskanie dofinansowania. Tak więc podmioty z branży chemicznej, posiadające swoje konkretne projekty, mogą zgłaszać swoje wnioski zarówno indywidualnie, jak i w konsorcjach.

To, co wyróżnia „Szybką ścieżkę” to przede wszystkim wspomniany brak szczegółowego zakresu tematycznego. Wymagania ogólne odnośnie tematyki projektu zostały zapisane w wykazie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, które swym zakresem obejmują również branżę chemiczną, ale w szerszym zakresie niż w przypadku INNOCHEM. Pozwala to na udział projektów o zróżnicowanej tematyce, co jest szczególnie istotne w zmieniających się warunkach rynkowych i technologicznych, gdzie czynnikiem decydującym o przewadze konkurencyjnej jest nieraz szybkość wdrożenia projektu, a dostęp do finansowania warunkuje „być albo nie być” całego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy muszą jednak wziąć pod uwagę, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju narzuca na beneficjentów bezwzględny wymóg wdrożenia projektu. 

W „Szybkiej ścieżce” upatruję dużą szansę dla sektora, zwłaszcza, że w grę wchodzi większy budżet – w samym 2018 roku na 5 konkursów zostało przeznaczone 2,85 miliarda złotych. To realne środki, o które konkurują polskie przedsiębiorstwa. Zachęcam więc do aplikowania – do 30 listopada czekaliśmy na duże firmy i konsorcja, a jeszcze do 14 grudnia składać mogą wnioski mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dalsze plany

Program sektorowy INNOCHEM bardzo pozytywnie wpłynął na integrację sektora chemicznego, a jego walory edukacyjne oraz krzewienie postaw proinnowacyjnych wśród przedsiębiorców są nie do przecenienia. Jednakże, wobec niskiego wykorzystania środków (podczas gdy w pierwszym konkursie sektor wykorzystał 91% środków, to w drugim już ten wskaźnik wyniósł już poniżej 50%) i jednocześnie wysokiej aktywności wnioskodawców programów sektorowych w wykorzystywaniu innych instrumentów wsparcia oferowanych przez NCBR (przede wszystkim takich konkursów, jak „Szybka ścieżka” czy Projekty aplikacyjne) Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postanowiło przenieść środek ciężkości z organizacji dedykowanego dla branży programu na instrument horyzontalny z wyższą alokacją, większą elastycznością i częstszymi naborami.

Poprzez przekierowanie uwagi podmiotów z branży na programy horyzontalne, liczymy na zwiększenie liczby i wartości współfinansowanych przez NCBR projektów. Z pewnością pozytywne doświadczenia przedsiębiorców z sektora chemicznego, realizujących już swoje projekty w ramach programów horyzontalnych NCBR, z czasem staną się udziałem jeszcze szerszego grona firm i jednostek naukowych, przyczyniając się do dalszego rozwoju branży.

Przypis 1  Udział przyznanego dofinansowania na podstawie podpisanych umów w 2017 roku.

Artykuł został również opublikowany w nr 6/2018 magazynu Chemia Przemysłowa.
 

fot. 123rf.com/fot. ilustracyjne
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ