Partner serwisu

Izolacje w świetle prac serwisowych

Kategoria: Remonty, UR

Marek Koprowicz
KAEFER SA

Izolacje przemysłowe wykorzystywane są w instalacjach i urządzeniach, w których istnieje potrzeba zapewnienia określonej temperatury i ograniczenia strat ciepła. Wdrożenie kompleksowego programu utrzymania i poprawy jakości izolacji skutkowałoby oszczędnością energii równą 3,5 miliarda euro rocznie, co odpowiada 43 milionom ton metrycznych CO2.

Izolacje w świetle prac serwisowych

Stosowanie izolacji wynika z konieczności oszczędzania energii, m.in. w urządzeniach wytwarzających i przesyłających energię cieplną oraz umożliwia bezpieczną obsługę instalacji. Z badań przeprowadzonych przez Amerykańskie Stowarzyszenie National Insulation Association wynika, że 26% rocznego zużycia energii przypada na przemysł, który odpowiada za 40% ogółu emisji CO2. W ciągu ostatnich dziesięcioleci nastąpił wzrost wydajności wykorzystania energii w przemyśle i jednoczesny spadek intensywności wytwarzania CO2 w wielu sektorach.

Daleko od doskonałości
Z badań termowizyjnych przeprowadzonych na wielu obiektach przemysłowych wynika, iż stan izolacji rur przesyłowych nie jest zadowalający. Przyczyną są m.in. dalekie od doskonałości materiały, niewystarczająca grubość warstwy izolacji właściwej, niestaranna izolacja armatury, liczne miejsca braku izolacji, mostki cieplne. Wszystko to sprawia, że ilość traconego ciepła jest znacznie większa niż dopuszczalna norma. Właściwie dobrane izolacje ciepłochronne przyczyniają się do dużych oszczędności energii przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Przekłada się to na wzrost sprawności urządzeń oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. Bez skutecznej, właściwie zaprojektowanej i dobrze wykonanej izolacji, ochrona wytworzonej energii cieplnej jest niemożliwa. Dla wielu właścicieli zakładów nie jest zaskoczeniem, iż podczas opadów deszczu konieczne jest zwiększenie poziomu wytwarzania pary, pozwalającej na właściwe ich ogrzanie. Zapotrzebowanie na ogrzewanie może wzrosnąć nawet o 25%.


Autor: Marek Koprowicz, KAEFER SA

Fot: KAEFER S.A.

 

Cały materiał został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 3/2013

zamów prenumeratę w wersji elektronicznej lub drukowanej

 Jak zamówić prenumeratę czasopisma drukowaną/elektroniczną

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ