Partner serwisu

Rok zmian w CIECH-u

Kategoria: Z życia branży

Grupa Ciech opublikowała raport roczny za rok 2012 podsumowując tym samym rok istotnych zmian i poprawy efektywności Grupy.

Rok zmian w CIECH-u

Znormalizowana EBITDA (zysk operacyjny powiększony o wartość amortyzacji) wzrosła z 327 mln zł w 2011 do 423 mln złotych w 2012 roku (wzrost o 29%), przychody wzrosły z 4 174 mln zł w 2011 do 4 378 mln zł w 2012 roku (wzrost o 5%), co potwierdza rosnącą rentowność Grupy Ciech. Rok 2012 był okresem intensywnej pracy nad poprawą efektywności Grupy Ciech. W ramach projektów porządkowania aktywów Grupy sfinalizowana została umowa sprzedaży udziałów w Polfa Sp. z o.o. Jednocześnie prowadzone były procesy mające na celu podniesienie efektywności działania oraz wartości spółek Organika-Sarzyna, Vitrosilicon, Transoda oraz Transclean. Działania te związane są z planami sprzedaży tych spółek, bądź zorganizowanych ich części. W roku drugiej połowie 2012 r. podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu produkcji TDI.
Komplementarnym elementem działań restrukturyzacyjnych było przeprowadzenie przez Ciech, w listopadzie ub.r., emisji obligacji denominowanych w euro, z terminem zapadalności w 2019 r. oraz obligacji krajowych, z terminem zapadalności w 2017 r. o łącznej wartości wynoszącej w przybliżeniu 1,3 miliarda złotych. Środki pozyskane z emisji przeznaczone zostały na refinansowanie zadłużenia bankowego.
Przychody netto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku osiągnęły wartość 4 378 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wniósł 597 mln zł. Znormalizowana EBITDA wyniósł 423 mln złotych. Raportowane wyniki zostały obciążone szeregiem zdarzeń o charakterze jednorazowym takich jak odpisy aktualizujące wartość aktywów, czy zawiązywane rezerwy.

Żródło: CIECH

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ