Partner serwisu
09 lipca 2018

Media energetyczne i pomocnicze – modernizować, rozbudowywać czy budować nowe?

Kategoria: Aktualności

Stały postęp technologiczny oraz konieczność dostosowania produkcji do wymagań rynku powodują zmiany w zapotrzebowaniu na produkty przemysłu chemicznego. Wymusza to modyfikacje struktury zakładu chemicznego poprzez modernizację i rozbudowę istniejących instalacji pomocniczych bądź budowę nowych. Aby wybrać tą najodpowiedniejszą metodę modyfikacji, warto dokonać fachowej analizy.

Media energetyczne i pomocnicze – modernizować, rozbudowywać czy budować nowe?

Każda inwestycja wymaga sprawdzenia oraz analizy istniejących sieci dystrybucji mediów energetycznych i pomocniczych oraz sieci utylizacji i odprowadzania zrzutów i odpadów, a następnie wprowadzenia wymaganych modyfikacji w celu zapewniania odpowiedniej podaży i przepustowości. Wyjściem do analizy układów dystrybucji mediów jest zdefiniowanie dla nich założeń jakościowych i ilościowych oraz normalnych i maksymalnych scenariuszy pracy. Dlatego wspieranie Inwestora w zdefiniowaniu założeń i scenariuszy, sprawdzeniu ich pod kątem obowiązujących norm, przepisów i wymogów prawnych oraz zebraniu dokumentacji będącej podstawą techniczną wykonywanej analizy wymaga odpowiedniej wiedzy i umiejętności Wykonawcy.

Przeprowadzenie analizy jest niezbędne w przypadku dostosowywania zakładu do coraz to nowych przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Co więcej, odpowiednio zwymiarowany system dystrybucji mediów energetycznych i pomocniczych przyczynia się do poprawy wydajności energetycznej zakładu. Poza tym dzięki odpowiednim modyfikacjom można uzyskać lepszą wydajność ilościową oraz jakościową dla produktów oraz wprowadzić dywersyfikację produkcji dając możliwość stabilnej pracy i szybkiej zmiany profilu produkcji w zależności od koniunktury.

Analiza nowego lub istniejącego układu opiera się na obliczeniach hydraulicznych sieci, zatem istotne jest detaliczne wprowadzenie konfiguracji układu. Fluor, przy użyciu odpowiedniego oprogramowania, tworzy na rzecz Inwestora detaliczny model sieci z uwzględnieniem wszystkich punktów zasilania oraz wszystkich odbiorców, których liczba może dochodzić nawet do kilku tysięcy. Taka, wnikliwie przeprowadzona analiza hydrauliczna, z uwzględnieniem obecnych i przyszłych potrzeb Inwestora, określa niezbędny zakres modernizacji sieci dystrybucji mediów energetycznych i pomocniczych oraz sieci utylizacji i odprowadzania zrzutów i odpadów.

Najczęściej analizowane i przeliczane układy związane są z wymaganiami BHP i ppoż. oraz z bezpieczeństwem technicznym. Są to układy mediów pomocniczych zapewniające stabilność i kontrolę prowadzonych procesów. To od niezawodności tych systemów zależy zdrowie i życie ludzkie jak również zminimalizowanie strat materialnych oraz niekorzystnego wpływu na środowisko w przypadku potencjalnej awarii.

Inżynierowie Fluor, korzystając z uzyskanych wyników obliczeń hydraulicznych dla istniejącej sieci, są w stanie zidentyfikować „słabe punkty”, których poprawa/ usunięcie staje się wyjściem do określenia zakresu i kosztów koniecznej modernizacji.

Specjaliści Fluor przy użyciu profesjonalnego oprogramowania przygotowują wielowariantowe przeliczenia i sprawdzają pracę poszczególnych systemów dla skrajnych scenariuszy oraz analizują skutki równoczesności poboru medium lub równoczesności zrzutu. Analiza wielu scenariuszy służy określeniu wymaganych rezerw i wydajności dla urządzeń i objętości magazynowych zdefiniowanych przez standardy i przepisy prawa. To także informacje kluczowe dla Inwestorów planujących zwiększenie wydajności instalacji.

„Wąskie gardła” limitują działania Inwestorów. Dzięki analizie Inwestor uzyskuje wnioski na temat zakresu niezbędnej rozbudowy istniejącego systemu celem usunięcia tych „wąskich gardeł”. Co więcej, możliwe jest przedstawienie Inwestorowi różnych wariantów rozbudowy wraz z oszacowaniem kosztów ich realizacji, oraz zaproponowanie kolejności i etapów przeprowadzenia inwestycji.

Profesjonalne analizy przygotowywane przez specjalistów Fluor znacząco ułatwiają Inwestorom podjęcie decyzji o zakresie i sposobie modernizacji i rozbudowy. Bogate doświadczenie w realizacji kompleksowych inwestycji na polskim rynku pozwala na profesjonalne wykonanie wszystkich następujących po koncepcji faz projektowania tj. projektu procesowego, projektu wykonawczego aż po realizację budowy.

Artykuł sponsorowany

źródło: Informacja prasowa
Henryk Kamiński
2018-07-11
Teoria,teoria i jeszcze raz teoria jak to pięknie opisane ale rzeczywistość skrzeczy i woła o pomstę do .....
Proszę przyjrzeć się prostemu procesowi inwestycyjnemu w średnim zakładzie produkującym chemię przemysłową.
Biura projektowe znikły z rynku pod koniec lat dziewięćdziesiątych z powodów ekonomicznych(zostały tylko szyldy) a te które nadal działają mają zredukowaną strukturę do maximum co skutkuje że działają wg starych schematów( co stare i sprawdzone to dobre to po co ulepszać w/g zasady lepsze jest wrogiem dobrego( ale to nie postęp).
Praktyka zakupowa po przez platformy zakupowe w zakładach
chemicznych są podstawą o wyborze kontrahenta ( najczęściej cena decyduje)a nie kompetencja i ocena merytoryczna( kto oceni merytorycznie?)
Ewa
2018-07-18
To prawda, że na chwilę obecną Inwestorzy wciąż kierują się ceną przy wyborze firmy inżynieryjnej. Myślę jednak, że takie artykuły pomogą otworzyć im oczy i zwrócą uwagę jak ważna jest strona merytoryczna, wiedza, doświadczenie i że najtańsza oferta to często najsłabsza jakość. Przecież jak budujemy sobie dom to nie patrzymy jedynie na ekonomię. Oczywiście chcemy zmieścić się w budżecie, ale jednak coraz częściej patrzymy na energetyczność budynku, jego ekonomiczność, funkcjonalność, no i jak najmniejsze kłopoty w utrzymaniu. Mam nadzieję, że Inwestorzy takie podejście zastosują na gruncie profesjonalnym.
Ela
2018-07-19
Może tego jeszcze nie widać tak bardzo, ale coraz ważniejszą role odgrywa też bezpieczeństwo (ososbiście marzy mi się, żeby to było główne kryterium przy wyborze wykonawcy).
Artykuł zgrabnie opisuje możliwości wykonawcy jakie oferowane sa na rynku i nie do końca pasują mi do modelu "działania wg.starcyh schematów".
Chyba, że Inwestor sam po taki model sięga, w co wątpie.
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ