Partner serwisu
05 lutego 2018

Paliwa pod nadzorem

Kategoria: Artykuły z czasopisma

Dla bieżącego, codziennego funkcjonowania krajowej branży paliwowej w ostatnim okresie najważniejsze były trzy ogromne zmiany w zakresie legislacji – pakiety ustaw: paliwowy, energetyczny i transportowy.
 

Paliwa pod nadzorem

Wprawdzie dwa pierwsze wprowadzone zostały jeszcze w końcówce 2016 r., ale dopiero praktyka ich wdrażania w trakcie całego 2017 r. pokazała skalę nieprawidłowości obecnych na rynku. Trzeci pakiet transportowy został wprowadzony w 2017 roku, tylko w części, a który obecnie jest w trakcie nowelizacji.

Monitorowanie przewozu towarów

Pierwotnie pakiet transportowy, czyli ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. SENT) miała wprowadzać nie tylko rejestr zgłoszeń przewozu towarów objętych monitoringiem, ale również obligatoryjną instalację GPS-ów, przekazujących online dane geolokalizacyjne pojazdów przewożonych tzw. towary wrażliwe.

Z uwagi na tempo prac zdecydowano się w pierwszym kroku na odstąpienia od GPS-ów. Obecnie w trakcie nowelizacji obowiązek ten oprócz przewozów autocysternami ma objąć również przewozy koleją.

Hurtowy i detaliczny rynek paliw

Mimo dużych obciążeń dla branży, efektem już wprowadzonych rozwiązań były raptowne skoki oficjalnej sprzedaży hurtowej i detalicznej paliw. To dowodzi, jak duży był udział w rynku paliw bez uiszczenia podatków i innych wymogów formalno-prawnych. Firmy uczciwie płacące podatki i realizujące inne wymogi formalno-prawne znalazły się w skrajnie niekorzystnych warunkach dla dalszego funkcjonowania.

Najważniejsze dla uczciwych firm jest, że praktyczne uszczelnienie systemu VAT, wsparte bieżącymi kontrolami na drogach i w firmach transportowych, wyrównało pozycję konkurencyjną zróżnicowanych podmiotów obecnych na polskim hurtowym i detalicznym rynku paliw. Małym operatorom rynku paliwowego, niezależnym stacjom trudno było do tej pory konkurować z oferentami sprzedającymi paliwo znacznie taniej. Jednocześnie wzrost oficjalnego importu paliw dowodzi potencjału rozwoju branży oraz perspektyw polskiego rynku transportowego.

Równe zasady konkurencji

Przed nami cały szereg dalszych zmian legislacyjnych tworzących całe otoczenie biznesu. W grudniowym exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że sercem filozofii gospodarczej nowego rządu, kontynuującego osiągnięcia rządu premier Beaty Szydło, są mikro, małe i średnie firmy. Podkreślił, że dają one utrzymanie milionom Polaków; nowy rząd dla małych i średnich przedsiębiorców ma ważne przesłanie: wszyscy uczciwi przedsiębiorcy mogą oczekiwać dbałości o otoczenie prawne, a jednocześnie równych zasad konkurencji.

Czekamy na praktyczną realizację tych obietnic. Poza Konstytucją dla biznesu zapowiadane jest nowe prawo zamówień publicznych i powrót sądów gospodarczych. A to tylko najważniejsze zmiany. Oczekujemy, że uwzględnione w nich zostaną również postulaty przedsiębiorców.

Elektro- i gazomobilność

W trakcie prac legislacyjnych jest prawo dotyczące rozwoju w Polsce elektromobilności, wspierana ma być również gazomobilność – to wszystko, nie tylko rozwój infrastruktury, upowszechnianie punktów ładowania aut elektrycznych i odmierzaczy paliw metanowych [CNG/LNG] niewątpliwie wpłynie na kształt i funkcjonowanie naszych stacji paliw.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Zróżnicowanie źródeł energii wraz z dywersyfikacją dostaw, rozbudową infrastruktury logistycznej, zdolności przeładunkowych polskich portów, powierzchni magazynowych – wszystko to wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

Istotne jest też zapewnienie cyberbezpieczeństwa – bezpieczeństwa gospodarki cyfrowej, opierającej się na gromadzeniu i przetwarzaniu ogromnych ilości danych. Dziś bez tego niemożliwe jest funkcjonowanie jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, nie wspominając o gospodarce całego państwa.

Z prognozą dla cen paliw

Co do perspektyw kształtowania się w najbliższym czasie cen paliw na naszych stacjach, trzeba pamiętać, że zależne są one wprost od tego, co dzieje się na rynkach światowych. W wymiarze globalnym nie widać zaś sygnałów do gwałtownych wzrostów. Pozytywne perspektywy rozwoju światowej gospodarki, zwykle napędzające popyt, a tym samym wpływające na wzrost cen, są bowiem stabilizowane przez wciąż obecne na rynku nadwyżki produkcji, czyli podaż.

Oba czynniki w ostatnim czasie podlegały wielu mechanizmom spekulacyjnym, ale spokojna reakcja rynków światowych po ostatniej decyzji OPEC i Rosji o przedłużeniu cięć w wydobyciu ropy naftowej najlepiej dowodzi, że rynek był zdecydowanie „przegrzany” i obecnie ma potencjał spadkowy.

Inwestycje na Bliskim Wschodzie

Po likwidacji tzw. państwa islamskiego, uspokojeniu ulega również sytuacja na Bliskim Wschodzie – rejonie wciąż pozostającym najbardziej perspektywicznym kierunkiem dostaw surowca rafineryjnego. Terroryzm wprawdzie przenosi się w inne rejony globu i stosuje coraz bardziej wyrafinowane środki – stąd właśnie wspomniana wcześniej potrzeba zapewnienia cyberbezpieczeństwa – ale sytuacja polityczna pozwala już na myślenie o inwestycjach. Kraje Bliskiego Wschodu wzmacniają więc również swą infrastrukturę przetwórczą, i to właśnie z nowymi rafineriami z tego regionu będą w najbliższym czasie konkurować rafinerie europejskie – w tym polskie: PKN ORLEN w Płocku i LOTOS w Gdańsku. Stąd konieczność nieustannych inwestycji zarówno w ich infrastrukturę, jak i nowoczesne technologie.
     

*** W zgodnej opinii analityków, mimo chwilowych wzrostów pod koniec roku, w najbliższym czasie ceny ropy powinny utrzymywać się przedziale 50-60 USD/b, co przy stabilizacji pozostałych czynników makroekonomicznych i całego otoczenia biznesowego powinno zagwarantować również stabilne ceny na naszym rynku krajowym, w tym ceny płacone przez kierowców na stacjach.

Artykuł został również opublikowany w r 1/2018 dwumiesięcznika "Chemia Przemysłowa".
 

fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ