Partner serwisu
14 września 2017

Chemia organiczna

Kategoria: Książki pod patronatem kierunekCHEMIA.pl

Chemia organiczna to 5-tomowy podręcznik akademicki chemii organicznej, znany i polecany na polskich uczelniach

Chemia organiczna

Uaktualnione wydanie, będące tłumaczeniem najnowszego wydania oryginalnego, zawiera bogaty materiał rozszerzający i uzupełniający w postaci:

 • krótkich paragrafów wprowadzających do każdego rozdziału, z którego student dowie się, dlaczego materiał zawarty w rozdziale jest ważny;
 • ponad 1800 zadań zamieszczonych w tekście rozdziałów i na ich końcu, które umożliwiają studentom spojrzenie na chemię w trochę inny sposób – przez oglądanie cząsteczek, a nie tylko posługiwanie się wzorami strukturalnymi. Każdy Przykład zawiera Sposób rozwiązania i dokładne Rozwiązanie. Po nim przedstawione są zadania do samodzielnego rozwiązania przez studentów;
 • nowego działu Mechanizmy reakcji, który został dodany do zadań na końcu większości rozdziałów. Zostały w nim zebrane wszystkie zadania dotyczące mechanizmów;
 • nowego działu Doskonal swoje umiejętności analityczne i zdolność wnioskowania, który stanowią dwustronicowe opracowania tematów związanych z medycznymi, farmaceutycznymi i biologicznymi zastosowaniami chemii organicznej. Te opracowania umieszczone są w różnych miejscach podręcznika i obejmują materiał z poprzedzających rozdziałów. Uzupełnione są odpowiednimi pytaniami egzaminacyjnymi wielokrotnego wyboru, które są wzorowane na pytaniach egzaminu wstępnego, na przykład, przyszłych studentów medycyny. Nacisk położony jest wzmocnienie podstaw chemii organicznej przez ukazanie jej praktycznych zastosowań i przykładów z życia codziennego;
 • opracowania Coś ciekawego, które uzupełniają tekst i pokazują atrakcyjne zastosowania chemii;
 • nowych opracowań Skąd się biorą leki? i Mechanika molekularna;
 • podsumowań i haseł do zapamiętania będących pomocą w zapamiętaniu zasadniczych pojęć każdego rozdziału;
 • podsumowań reakcji na końcu rozdziałów, które są zestawieniem głównych reakcji omawianych w rozdziale.
 • Wprowadzono również zupełnie nowy element: nawet podstawowe zagadnienia są dokumentowane przykładami zaczerpniętymi z biochemii, pokazującymi jak ogromnie ważnym narzędziem w poznawaniu procesów biologicznych jest zrozumienie podstawowych procesów i mechanizmów reakcji organicznych.

Zawartość tomu 2

Rozdziały:

 • Alkeny: struktura i reaktywność
 • Alkeny: synteza i reakcje
 • Alkiny: wprowadzenie do syntezy organicznej
 • Halogenki organiczne
 • Reakcje halogenków alkilów: substytucje nukleofilowe i eliminacje
 • Określanie struktury cząsteczki: spektrometria mas i spektroskopia w podczerwieni
 • Określanie struktury cząsteczki: spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego
 • Sprzężone dieny. Spektroskopia w nadfiolecie

Coś ciekawego:

 • Bioposzukiwania: polowanie na produkty naturalne
 • Terpeny: alkeny występujące w przyrodzie
 • Naturalnie występujące związki halogenoorganiczne
 • Zielona chemia
 • Rentgenografia strukturalna
 • Mikroobrazowanie
 • Fotolitografia

Podsumowanie, Hasła do zapamiętania, Zadania i odpowiedzi.

Zawartość tomu 3

Rozdziały:

 • Benzen i aromatyczność
 • Chemia benzenu: aromatyczne substytucja elektrofilowa
 • Alkohole i fenole
 • Etery i epoksydy; tiole i sulfidy
 • Wstęp do chemii związków karbonylowych
 • Aldehydy i ketony: reakcje addycji nukleofilowej

Coś ciekawego:

 • Aspiryna, niesteroidowe leki antyzapalnei inhibitory cyklooksygenazy
 • Chemia kombinatoryczna
 • Etanol – związek chemiczny, lekarstwo, trucizna
 • Żywice epoksydowe i środki klejące
 • Synteza enancjoselektywna

Podsumowanie, Hasła do zapamiętania, Zadania i odpowiedzi.

Zawartość tomu 4

Rozdziały:

 • Kwasy karboksylowe i nitryle
 • Pochodne kwasów karboksylowych: reakcje nukleofilowej substytucji acylowej
 • Reakcje substytucji alfa w związkach karbonylowych
 • Reakcje kondensacji karbonylowej
 • Aminy i związki heterocykliczne

Coś ciekawego:

 • Witamina C
 • Antybiotyki β-laktamowe
 • Barbiturany
 • Wstęp do metabolizmu
 • Zielona chemia II: ciecze jonowe

Zawartość tomu 5

Rozdziały:

 • Biocząsteczki: węglowodany
 • Biocząsteczki: aminokwasy, peptydy i białka
 • Biocząsteczki: lipidy
 • Biocząsteczki: kwasy nukleinowe
 • Chemia organiczna szlaków metabolicznych
 • Orbitale molekularne a chemia organiczna: reakcje pericykliczne
 • Syntetyczne polimery

Coś ciekawego:

 • Słodkość
 • Bank struktur białkowych
 • Tłuszcze nasycone, cholesterol i choroby serca
 • Genetyczny odcisk palca
 • Statyny
 • Witamina D – słoneczna witamina
 • Polimery biodegradowalne

Autorem publikacji jest McMurry John.

Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ