Partner serwisu

System z górnej półki

Kategoria: Remonty, UR

Niezależnie od tego, czy mówimy o przemyśle chemii organicznej czy też nieorganicznej, wielkiej chemii czy tej małotonażowej – ten sektor przemysłu jest trudnym do zarządzania obszarem ze względu na niebezpieczne materiały wykorzystywane w procesach wytwórczych. Dlatego też charakteryzuje się dużymi inwestycjami w nowoczesne technologie oraz systemy automatyzujące procesy biznesowe.

System z górnej półki

     Na rynku dostępnych jest wiele systemów, które mogą zapewnić poprawne funkcjonowanie zakładów. Istnieje jednak spora różnica pomiędzy zapewnieniem poprawnego funkcjonowania, a pozostaniem w gronie liderów. Obecnie większość klas systemów została rozbudowana w taki sposób, aby spełnić wszystkie oczekiwania klientów. Wynika to z faktu, że przedsiębiorstwa nastawione są na zapewnienie pełnej obsługi poszczególnych obszarów działalności firm.
    Przykładem rozwiązań z tzw. „górnej półki” są platformy do zaawansowanego zarządzania majątkiem (EAM – Enterprise Asset Management) wywodzące się z systemów klasy CMMS (Computerized Maintenance Management System) i przeznaczone do zarządzania utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych. Rozwój tych rozwiązań pozwolił na powstanie dedykowanych platform służących do zarządzania dowolnym majątkiem przedsiębiorstwa, jak również majątkiem firm trzecich, będących na przykład klientami tych spółek posiadających system klasy EAM.

Potrzeby sektora chemicznego
    Firmy branży chemicznej, szczególnie te, które zajmują się dystrybucją gazów, są zmuszone do realizacji i obsługi instalacji w siedzibie klienta. Występują też sytuacje, w których to klient jest właścicielem urządzeń, a firma dostarczająca gaz musi zadbać o to, aby węzły przemysłowe działały poprawnie i dostarczały niezbędne surowce na czas. Często nie wiadomo dokładnie, w którym miejscu kończy się instalacja dostawcy gazu przemysłowego lub domowego i za które urządzenia jest jeszcze odpowiedzialne przedsiębiorstwo sektora chemicznego. Kolejnym aspektem jest monitorowanie poszczególnych parametrów przesyłowych, ustawień pomp, poziomów zbiorników. Nie można zapomnieć także o wymaganych przeglądach i remontach całych instalacji lub pojedynczych urządzeń czy też rur przesyłowych, których zarządzanie różni się od zarządzania zbiornikiem z gazem.
    Idąc dalej, wiele firm ma problemy z nadzorowaniem pracy serwisantów, którzy muszą reagować na zgłoszenia wysyłane z całej Polski. Należy w takich przypadkach wyznaczać dyżury, zapewniając jednocześnie czterdziestogodzinny tydzień pracy, gdzie osoba wysłana do przeglądu lub naprawy instalacji w dzień wolny od pracy powinna jak najszybciej otrzymać ekwiwalent za wypracowane nadgodziny. Do zarządzania czasem pracy pracowników, określeniem zasad zastępstw, przydzielania dyżurów, dochodzi także rozliczanie czasu pracy serwisantów w zależności od typu pracy, jaką wykonywali (praca w biurze, delegacja, awaria).
    Kolejnym istotnym elementem jest obsługa magazynów oraz zakupów w celu zapewnienia stałego dostępu do potrzebnych części równocześnie, nie zapełniając magazynów elementami, które będą w nim zalegały miesiącami lub latami. Wyważenie stanów magazynowych daje duże oszczędności, nawet do 50% w zakresie gospodarki magazynowej, co zostało potwierdzone przez organizację Gartner specjalizującą się w analizach rynku. Dodatkowo zapisanie w systemie informacji zakupowych daje istotne informacje nie tylko o kosztach zakupów magazynowych, lecz także o kosztach zakupów pozamagazynowych, które często są dużo wyższe od tych pierwszych.
    Te wszystkie potrzeby mogą zostać zaadresowane w systemie służącym do zaawansowanego zarządzania majątkiem, który posiada moduły obsługujące gospodarkę magazynową, zakupową, dowolnego typu prace, zasoby ludzkie oraz umowy.

Ostatnim ważnym elementem przy kierowaniu instalacjami u klienta jest dopracowanie umów z firmami dostarczającymi urządzenia wykorzystywane w instalacji.

Harmonogramowanie i planowanie prac
    System EAM pozwala na kierowanie pracami poprzez zarządzanie zakresami, harmonogramami, realizacją i raportowaniem wykonywanych robót. Prace mogą być automatycznie generowane z wcześniej zaplanowanych prac powtarzalnych, przekształcone ze zgłoszeń przesłanych na przykład poprzez e-mail lub zarejestrowanych przez pracownika. Dzięki temu istnieje możliwość zautomatyzowania większości prac, ograniczając czas poświęcony przez serwisantów na obsługę systemu. Równocześnie rozwiązanie do zarządzania majątkiem zawiera w sobie elementy zarządzania kosztami i daje możliwość bieżącego śledzenia kosztów. Użytkownik nie napotka także problemów przy obsłudze rozbudowanych remontów, gdzie wymagane jest utworzenie pakietu zleceń w postaci hierarchii lub powiązanych ze sobą rekordów prac.

Zarządzanie zasobami ludzkimi
    Serwisant znajdujący się na terenie instalacji u klienta wymaga dokładnego planowania czasu pracy pracowników. Rozwiązanie EAM dostarcza kalendarze oraz menedżer pracy, pozwalające na realizację optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów ludzkich wraz ze szczegółowymi informacjami o przepracowanych godzinach, urlopach, chorobowych, nadgodzinach, zastępstwach i innych aspektach związanych z zarządzaniem pracą serwisantów. Dodatkowo, system pozwala na tworzenie w prosty sposób dedykowanych raportów, które mogą zostać wykorzystane do miesięcznych analiz czasu pracy pracowników z podziałem na wyjazdy do poszczególnych klientów i pracę w biurze. Te ostatnie informacje są szczególnie ważne przy renegocjacjach umów i planowaniu budżetu na kolejne lata.

Gospodarka magazynowa i zakupowa
    Optymalne zarządzanie gospodarką magazynową i zakupową to niskie i równocześnie wystarczające stany magazynowe i pełne informacje zakupowe. Systemy klasy EAM dostarczają analizy dostawców, pozwalają na realizację zakupów, jak również pobrań z magazynu w ramach zaplanowanych działań, jak i przy krytycznych awariach, gdzie wymagana jest natychmiastowa reakcja i doprowadzenie do wznowienia dostaw gazu. W przypadku prac nieplanowanych realizowane są zakupy i wydania awaryjne, które potem można w łatwy sposób wyszukać i przeanalizować w systemie. Docelowo dostarczane są szczegółowe informacje o całym przepływie elementów magazynowych i kosztach zakupów, które dają bieżące informacje o wykorzystanej już części budżetu przeznaczonego na cele magazynowe lub zakupowe.
    Ostatnim ważnym elementem przy kierowaniu instalacjami u klienta jest dopracowanie umów z firmami dostarczającymi urządzenia wykorzystywane w instalacji, jak również świadczące usługi przeglądów i remontów dla tych urządzeń. Firma może ograniczyć koszty związane z tego typu usługami poprzez zapisanie zawartych kontraktów na obsługę zakupionych urządzeń w systemie EAM, co skutkuje przepływem informacji w ramach realizowanych prac, wymaganych zasobów czy też terminów wyjazdów pracowników. Wyświetlenie przypomnienia na pierwszym ekranie po zalogowaniu lub wysłanie wiadomości e-mail, informującej o wszystkich szczegółach związanych z wykonaniem przeglądu pompy przez firmę zewnętrzną (termin, koszt, osoba kontrolująca, czas wykonania przeglądu itp.), pozwala na taką koordynację działań przedsiębiorstwa z branży chemicznej, aby ograniczyć zbędne wyjazdy i prace, które mogą generować bardzo wysokie koszty.

Autor: Agata Tyma, AIUT Sp. z o.o.

Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 2/2012

Źródło fot.: www.sxc.hu

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ