Partner serwisu

Na co nam uszczelnienie podwójne?

Kategoria: Remonty, UR

Można powiedzieć, że wszystkie uszczelnienia mechaniczne w pewnym zakresie przeciekają. W normalnych warunkach pracy „przeciekanie” to jest niewidoczne, ale da się go zdetektować. „Przeciek” (emisja) z uszczelnienia mechanicznego powinien być regularnie kontrolowany. Wzrost wartości przecieku jest oznaką nieprawidłowego działania.

 Smarowanie pierścieni uszczelniających
        Mokre kontaktowe uszczelnienia mechaniczne są zaprojektowane do działania z cienką płynną warstwą smarną pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi.
        Istotnym jest, aby ta warstwa smarująca utrzymana była przez cały czas. Nie można dopuścić, aby uszczelnienie musiało pracować na sucho, co powoduje wzrost temperatury pierścieni i ich degradację. Aby zabezpieczyć uszczelnienie przed pracą na sucho, wymaga się, aby pompowane medium było kontrolowane celem zapewnienia ciągłej obecności płynu w trakcie jego działania. W uszczelnieniu podwójnym ciecz pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym uszczelnieniem również musi być obecna.

 Pierścienie uszczelniające „do pracy na sucho”
       Istnieją jednak SUCHE kontaktowe uszczelnienia mechaniczne zaprojektowane do działania bez warstwy smarnej pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi, ale „praca na sucho” oznacza atmosferę azotu i wilgotność poniżej 5%. Spodziewany wzrost temperatury pierścieni uszczelniających, dla rozmaitych prędkości i ciśnień, określa i dostarcza użytkownikowi wytwórca uszczelnienia. Na obecnym poziomie techniki maksymalne PV (NA SUCHO) wynosi 24 [bar m/s].

 Uszczelnienia gazowe
        Uszczelnienia mechaniczne pracujące w przestrzeni powietrznej lub w oparach są zaprojektowane do działania bez warstwy cieczy smarnej pomiędzy pierścieniami uszczelniającymi, ale z warstwą powietrza albo oparów gazów. Stąd nazwa uszczelnienia gazowe.
      W uszczelnieniach gazowych mikro- szczelina, występująca pomiędzy powierzchniami czołowymi pierścieni stacjonarnego i wirującego, jest relatywnie większa niż w przypadku tradycyjnego uszczelnienia z pierścieniami smarowanymi cieczą. Stąd, elementem krytycznym w kontekście emisji czynnika transportowanego jest nie tylko konstrukcja poszczególnych elementów uszczelnienia, ale również instalacja gazu zaporowego.

Uszczelnienie mechaniczne AESSEAL® podwójne typ CAPI-TXS™ (typoszereg API)

 Opis i budowa uszczelnień wg standardu API 682      
         Opublikowana w 1994 roku pierwsza edycja standardu API 682 wraz z obecną trzecią edycją oraz standard ISO 21049 stanowią „wyrocznię” w dziedzinie uszczelnień mechanicznych w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym. Kompleksowa analiza cech konstrukcyjnych uszczelnień wraz z zaleceniami doprowadziły do stworzenia trwałych uszczelnień, dedykowanych do bezawaryjnej pracy liczonej w latach, gwarantując jednocześnie bardzo niski poziom emisji. Warto skorzystać z tak zwanego kompleksowego opisu cech konstrukcji oraz zaleceń przy analizie przesłanek stosowania oferowanych uszczelnień. W rezultacie takiej analizy szansa na dobór uszczelnienia optymalnego zasadniczo wzrasta. Przebrnięcie przez tą obszerną publikację jest doświadczeniem czasochłonnym, ale cennym.

Kluczowe cechy kwalifikowanego wg API 682 uszczelnienia mechanicznego:
• Sprężyny/elementy sprężyste/
stacjonarne,
• Ukierunkowana ciecz zaporowa,
• Dwukierunkowy wysoce wydajny pierścień pompujący,
• Oddalone od produktu/nieblokujące się/sprężyny,
• Obustronnie odciążone pierścienie uszczelniające,
• Wielopunktowe spłukiwanie.

      AESSEAL® stworzył uszczelnienia kompaktowe typoszeregu CAPI™ (z ang. Cartridge API) spełniające najnowsze zalecenia API i z powodzeniem uwzględnił specyficzne uwarunkowania zabudowy występujące w pompach starszych edycji. Tym sposobem typoszereg uszczelnień CAPI-TXS™ umożliwia wprowadzenie najnowszej edycji pierścieni uszczelniających do starszych wersji pomp, bez potrzeby ich modyfikacji.
        Dbając o dostępność do nowoczesnych rozwiązań gro zapisów i zaleceń standardów API 682/ISO 21049 można odnaleźć również w naszych seryjnie wytwarzanych uszczelnieniach typoszeregu DMSF™.

Pompa Sulzer z uszczelnieniem podwójnym i systemem cieczy zaporowej AESSEAL®.

 Systemy cieczy zaporowej – kto je stosuje?
       Pamiętajmy, że do najbardziej odpowiedzialnych i zarazem najtrudniejszych zastosowań przeznaczone jest uszczelnienie podwójne.
    Doprowadzenie, do przyłączy uszczelnienia podwójnego, płynu zaporowego stanowi o jego trwałości.
     Tym sposobem możemy lokalnie poprawiać warunki pracy w obszarze  samego uszczelnienia, realizując smarowanie, chłodzenie albo podgrzewanie uszczelnienia. Wtedy, kluczowym jest doprowadzenie poprzez przyłącze „Quench i Drain” cieczy o ciśnieniu niewiele, ale wyższym od ciśnienia panującego od strony produktu.
Zapewnia to stabilną pracę, nawet na mediach nieposiadających własności smarnych. Równocześnie pozwala uniknąć awarii w przypadku uruchomienia pompy „na sucho”. 
     Uszczelnienie podwójne jest rozwiązaniem docelowym na płyny, gdy nie nadają się one na film smarny bądź tam, gdzie warunki pracy (film smarny) trzeba ustabilizować. 
      Uszczelnienia podwójne najskuteczniej współpracują z zamkniętym systemem cieczy zaporowej. Taki wariant występuje, gdy ciecz wewnątrz uszczelnienia podwójnego jest pod niewiele, ale jednak wyższym ciśnieniem niż ciśnienie płynu transportowanego w układzie przepływowym maszyny wirującej.

Podwójne uszczelnienie mechaniczne AESSEAL® typ DMSF™

 Korzyści ze stosowania uszczelnienia podwójnego z systemem cieczy zaporowej:
• „Zerowa emisja” – pompowany produkt nie przenika ani do wnętrza uszczelnienia, ani do otoczenia.
• Optymalne smarowanie pierścieni uszczelniających - wyraźne wydłużenie okresu eksploatacji uszczelnienia – oba zestawy pierścieni uszczelniających zewnętrzny i wewnętrzny mają to samo źródło filmu smarnego – czystą i stabilną ciecz zaporową.
• Zasadnicze ograniczenie (wręcz eliminacja) zużycia cieczy zaporowej
– układ jest hermetyczny.
• Wczesne ostrzeganie – informacja o zużyciu uszczelnienia dociera do nas już w początkowej fazie, dając czas na remonty planowe.


         Każde uszczelnienie podwójne wymaga doprowadzenia do niego cieczy w układzie buforowym, tandem lub zaporowym. To, które rozwiązanie wystarcza, zależy od konkretnych warunków w obszarze stosowania uszczelnienia.

         Ciecze trudne wymagają stosowania nie tylko lepszych jakościowo materiałów konstrukcyjnych, lecz wymagają również odpowiednich konstrukcji uszczelnień oraz systemów kontroli środowiska pracy samego uszczelnienia.

 

Autor: Zenon Gawronek, AESSEAL POLSKA Sp. z o.o.

Artykuł sponsorowany został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 3/2011

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ