Partner serwisu

Automatyka spełniająca potrzeby klienta

Kategoria: Remonty, UR

Zakłady Automatyki POLNA SA w Przemyślu kontynuują tradycję firmy działającej nieprzerwanie od 1899 r. W okresie tym wielokrotnie zmieniał się asortyment produkcyjny. Od lat 60. XX wieku program produkcyjny zakładu obejmuje cztery grupy wyrobów: automatyka przemysłowa; automatyka ciepłownicza; urządzenia i układy centralnego smarowania oraz aparatura laboratoryjna: urządzenia do destylacji wody.

 Automatyka spełniająca potrzeby klienta

       Największą grupę asortymentową stanowią wyroby automatyki przemysłowej. Produkcję tą zapoczątkowało zakupienie w 1967 r. licencji na zawory regulacyjne i siłowniki pneumatyczne od firmy MASONEILAN – jednego ze światowych liderów w tej branży.
        Kolejne lata to prace postlicencyjne mające na celu rozszerzenie wykonań i odmian konstrukcyjnych wyrobów, jak również własne opracowania wykorzystujące zgromadzone doświadczenia i uwzględniające zmieniające się potrzeby rynku.
       Prace te doprowadziły do stworzenia bogatej oferty zaworów i napędów pneumatycznych. Oferta ta obejmuje zawory w zakresie wymiarów DN15 …300, ciśnień nominalnych PN6 …400, współczynników przepływu Kvs 0,01 …6300 z odlewanymi korpusami w różnych wykonaniach materiałowych:
 • zawory grzybkowe, przelotowe, jednogniazdowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba, typ Z, Z1A, Z1B, Z2;
• zawory grzybkowe, przelotowe, dwugniazdowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba, typ Z10;
• zawory grzybkowe, przelotowe, jednogniazdowe, z grzybem obrotowym, typ Z33;
• zawory grzybkowe, trójdrogowe, z liniowym przemieszczeniem grzyba, typ Z3;
• przepustnice regulacyjne, szczelne, typ PRS;
• siłowniki pneumatyczne membranowe – wielosprężynowe, typ P/R, P1/R1, P5/R5.

        W ostatnich kilkunastu latach wzrasta znaczenie wykonań zaprojektowanych z uwzględnieniem indywidualnych wymagań klienta i potrzeb technologicznych obiektu. W chwili obecnej ich udział w wolumenie wyrobów automatyki przemysłowej przekracza 30%.


 Zawory wykonywane z elementów kutych
      

     Wykorzystanie odkuwek na elementy ciśnieniowe zaworów umożliwia, przez odpowiedni dobór materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, zastosowanie wyrobu do pracy przy najwyższych obciążeniach w zakresie ciśnień, temperatur i korozyjności środowiska.
       W zależności od potrzeb wykonywane są zawory o różnym rozwiązaniu konstrukcyjnym: kątowe, przelotowe, przelotowe-kątowe (konstrukcja o przyłączach równoległych, niewspółosiowych), trójdrogowe. Oferujemy całą gamę przyłączy do rurociągu: kołnierzowe (wg norm EN i ANSI), do spawania BW, bezpośrednie do korpusu, bezkołnierzowe (sandwich) i inne. Materiał korpusu dobierany jest w zależności od ciśnienia roboczego w maksymalnej temperaturze roboczej. Najczęściej stosowane materiały to: S355J2G3 (1.0570), 13CrMo4-5 (1.7335), 14MoV6-3 (1.7715), X10CrMoVNb9-1 (1.4903) i inne.

 Eliminowanie lub ograniczanie zjawisk szkodliwych związanych z przepływem


         Przepływ czynnika przez zawór w zależności od rodzaju i parametrów medium może powodować zjawiska, takie jak: hałas, kawitacja, odparowanie (flashing), przepływ dławiony, erozja, oddziałujące negatywnie na środowisko, obniżające własności regulacyjne zaworu, jak również wpływające destrukcyjnie na trwałość wyrobu. Czynniki te powinny być szczegółowo zdiagnozowane w celu wykorzystania ich do działań zapobiegawczych. Działania te polegają głównie na ograniczeniu prędkości przepływu czynnika oraz podziale całkowitego spadku ciśnienia na zaworze na kilka stopni, w których spadki ciśnienia nie przekraczają wartości krytycznych.
        Powszechnie stosowane są elementy wielootworowe (grzyby, klatki, płyty), których rola polega przede wszystkim na ograniczeniu poziomu hałasu. Podział ciśnienia uzyskuje się za pomocą struktur dławiących wewnątrz zaworu, takich jak: grzyby wielostopniowe, klatki i płyty dławiące.
         Zmniejszenie prędkości przepływu uzyskuje się przez podział spadku ciśnienia na zaworze i/lub zastosowanie powiększonej średnicy wypływu w korpusie zaworu lub elementów rozszerzających (dyfuzorów). Ważną rolę odgrywa właściwy dobór materiałów i sposobów zwiększania twardości elementów wewnętrznych  zaworu. Powszechnie stosujemy utwardzanie powierzchni za pomocą stellitowania, azotowania plazmowego lub dyfuzyjnego, ulepszanie cieplne, kompozytowe powłoki ochronne.
        Wszystkie te czynniki spełnią swoją rolę jedynie w przypadku znajomości warunków pracy, właściwej konstrukcji zaworów i wykorzystaniu doświadczeń z wieloletniej ich aplikacji.
        Opinie użytkowników naszych wyrobów dowodzą, że potrafimy projektować i produkować zawory spełniające całkowicie nawet bardzo wysokie wymagania.

 Zawory do pracy w środowisku agresywnym lub niebezpiecznym


         Produkujemy zawory przygotowane do pracy w mediach niebezpiecznych, jak: tlen, wodór, gaz ziemny, gazy kwaśne z zawartością H2S oraz w środowisku o zagrożeniu wybuchem. Przygotowanie polega na dokładnym oczyszczeniu powierzchni kontaktujących się z medium środkami mechanicznymi i chemicznymi, zastosowaniu zgodnych z przepisami materiałów oraz sposobów wytwarzania i kontroli. Wyroby do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem wykonywane są zgodnie z dyrektywą ATEX.

 Wykonania przystosowane do specyfiki poszczególnych gałęzi przemysłu i indywidualnych wymagań klienta


         Każda gałąź przemysłu ma własną specyfikę, która musi być uwzględniona na etapie projektowania, wytwarzania i kontroli wyrobów automatyki przemysłowej. W wykonaniach stosowanych np. w energetyce należy założyć możliwość wystąpienia wysokiej temperatury i ciśnienia, szoków termicznych, przepływów dławionych, nadmiernego hałasu, natomiast w wykonaniach dla gazownictwa i petrochemii ważną rolę odgrywa odporność chemiczna, odporność na wysokie ciśnienia, prędkość przepływu i duże zmiany temperatury, ochrona środowiska, bezpieczeństwo pracy.
         W energetyce mamy sprawdzone aplikacje wyrobów do różnych zastosowań, jak: zawory zasilające kotłów, spełniające równocześnie funkcję zaworów rozruchowych; stacje redukcyjno-schładzające ze zintegrowanym wtryskiem w zaworze redukcyjnym; elementy stacji redukcyjnoschładzających: zawory redukcyjne pary, schładzacze, zawory wtryskowe; zawory redukcyjne przelotowe i kątowe, z grzybem odciążonym, eliminujące przepływ dławiony, z dużym zakresem regulacji przepływu; schładzacze tłoczkowe, pierścieniowe, lancowe, z atomizacją parową; zawory wtryskowe w wykonaniu antykawitacyjnym; zawory minimalnego przepływu stosowane jako zawory obejściowe pomp; zawory podpiętrzające do kondensatu, zawory trójdrogowe do zastosowań w energetyce.
       Posiadamy też możliwości projektowe i produkcyjne pozwalające na wykonywanie zaworów przystosowanych do konkretnych zastosowań określonych przez klienta. Warunkiem jest dokładne sprecyzowanie wymagań. Za pomocą profesjonalnego programu komputerowego CONVAL określamy zjawiska występujące w poszczególnych punktach pracy zaworu. Te informacje oraz wieloletnie doświadczenie pozwalają na zaprojektowanie zaworów spełniających wymagania odbiorcy.

Autor: mgr inż. Stanisław Jamroz

Artykuł sponsorowany został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 2/2011

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ