Partner serwisu
16 marca 2017

Jak GA Puławy ocenia 2016 rok?

Kategoria: Chemia

Grupa Azoty PUŁAWY zakończyła rok 2016 skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 3,3 mld zł, wobec 3,8 mld zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, przy zysku netto na poziomie 270 mln zł (448 mln zł w 2015 roku) i zysku EBITDA 490  mln zł, wobec 662  mln zł w roku ubiegłym.

Jak GA Puławy ocenia 2016 rok?

Wyniki czwartego kwartału 2016 roku zamknęły się w Grupie Azoty PUŁAWY skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 875 mln zł, wobec 960 mln zł w IVQ 2015 r. przy zysku netto na poziomie 27 mln zł, wobec 114 mln zł w IVQ 2015 r. W ujęciu kwartalnym wynik EBITDA osiągnął poziom 78 mln zł, przy 172 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Biorąc pod uwagę wyraźnie gorszą koniunkturę na rynku nawozowym, która towarzyszyła nam przez cały ubiegły rok, wyniki 2016 roku Grupy Azoty PUŁAWY oceniam pozytywnie. Zarówno drastyczny spadek cen jak i napływ produktów z importu nie przeszkodziły nam w utrzymaniu naszej  dotychczasowej bardzo silnej pozycji na rynku krajowym i rynkach zagranicznych – ocenia Prezes Zarządu Jacek Janiszek.

Grupa Azoty PUŁAWY wykonała w roku 2016 plan ilościowy sprzedaży. Produkcja była dostosowywana do potrzeb rynkowych. Jej dynamika w ujęciu wolumenowym kształtowała się od 93 do 116% roku 2015, przy czym nieco niższa była produkcja nawozów azotowych, a wyższa produkcja produktów chemicznych, zwłaszcza melaminy.

Wysoka nadpodaż płodów rolnych oraz  bardzo wysokie spadki cen nawozów, sięgające na rynku krajowym 10%, zaś na międzynarodowym 20 ÷ 35%, niekorzystnie wpłynęły na  wyniki w segmencie Agro. Spółka dostosowywała się do wyzwań związanych z tą sytuacją m.in. poprzez odpowiednią alokację zasobów do segmentów o wyższej rentowności - większe wykorzystanie mocznika z przeznaczeniem na produkcję melaminy uzyskującej wyższe marże. Dywersyfikacja portfela produktów oraz podejmowane działania pozwoliły ograniczyć niekorzystny wpływ tendencji rynkowych.

Segment Agro - na spadek przychodów segmentu AGRO (o ok. 17% r/r) wpłynęły niższe ceny produktów segmentu. Niekorzystny wpływ cen został częściowo zrekompensowany niższą ceną surowców strategicznych – głównie gazu. Dla produktów nawozowych głównym odbiorcą  był rynek krajowy.

Segment Chemia - przy zachowaniu porównywalnych poziomów sprzedaży EBITDA wzrosła o 81 mln zł, poprawiając marżę z 8,3 proc. do 15,9 proc. Wyraźna poprawa wyników i rentowności tego segmentu to zasługa w głównej mierze korzystnej sprzedaży melaminy. Dla produktów chemicznych głównym odbiorcą pozostały rynki zagraniczne,

Spółka kontynuowała program inwestycyjny, na który w 2016 roku przeznaczyła 276,7 mln zł. (w samych Puławach ok. 250 mln zł). Spółka realizowała przede wszystkim budowę nowych instalacji – w tym najważniejsza była budowa wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej z budżetem ok. 400 mln zł, powstająca w specjalnej strefie ekonomicznej. Jak zapewnił Prezes Spółki: „Za blisko 700 mln zł wybudujemy nową neutralizację, kolejną jednostkę kwasu azotowego oraz zmodernizujemy cztery pozostałe. Jesteśmy w trakcie wyboru dostawcy technologii dla potrzeb realizacji tego projektu”.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.:

•         utrzymuje pozycję wiodącego polskiego producenta i dostawcy nawozów azotowych na rynek krajowy - roczne zdolności produkcyjne nawozów azotowych Spółki w 2016 roku wynosiły 1,43 mln ton czystego składnika (w przeliczeniu na azot: N);

•         jest jedynym producentem melaminy w Polsce oraz plasuje się w czołówce globalnych producentów melaminy, posiadając zdolności produkcyjne na poziomie 96,4 tys. ton rocznie;

•         dysponuje zdolnościami produkcyjnymi 70 tys. ton/rok kaprolaktamu najwyższej jakości; płatkowanie tego produktu umożliwia lokowanie produktu na dynamicznie rozwijających się rynkach dalekowschodnich;

•         jest jedynym producentem nadtlenku wodoru w Polsce;

posiada rozbudowany system logistyki, własne środki transportu oraz stabilnie zbudowany portfel partnerów handlowych;

•         systematycznie zwiększa sprzedaż i potencjał wytwórczy w obszarze RedNOx®, tj. linii produktowej oferowanej do redukcji emisji szkodliwych substancji.

źródło: inf. prasowa

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ