Partner serwisu
03 listopada 2015

Krzysztof Paturej – Rośnie ranga bezpieczeństwa przemysłowego

Kategoria: XIV Konferencja Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych

– Siłę nowoczesnego przedsiębiorstwa, które planuje rozwój i poszerzanie rynków zbytu mierzy się dzisiaj nie tyle rozwojem technologii. Mierzy się ją – w wymiarze międzynarodowym – dostosowaniem się do zmieniającego się otoczenia i warunków prowadzenia działalności. W rozwoju globalnej gospodarki rośnie ranga bezpieczeństwa przemysłowego, którego podstawą jest kultura bezpieczeństwa – mówi Krzysztof Paturej, Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Krzysztof Paturej – Rośnie ranga bezpieczeństwa przemysłowego

Co jest najważniejsze w budowaniu kultury bezpieczeństwa?

– Podstawą dla budowy kultury bezpieczeństwa jest wdrażanie zrównoważonego rozwoju na poziomie przedsiębiorstw, co obejmuje aktywne podejście do bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem. Rozwój zrównoważony ma zastosowanie do każdego rodzaju aktywności gospodarczej i dowolnego projektu rozwoju ekonomicznego. Przyjęcie modelu zrównoważonego rozwoju gwarantuje, że rozwój  przemysłowy umożliwi uniknięcie  lub zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, co w dłuższej perspektywie prowadziłoby do obniżania warunków życia lub sytuacji ekologicznej. Przyjazna pod kątem bezpieczeństwa działalność przemysłowa uwzględnia w polityce przedsiębiorstwa wpływu na personel, społeczność lokalną, środowisko naturalne – podkreśla Krzysztof Paturej, Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Jak podkreśla Krzysztof Paturej warunkiem rozwoju kultury bezpieczeństwa jest wyznaczenie wyraźniej różnicy pomiędzy znaczeniem angielskich słów „safety” oraz „security”: – W bezpośrednim przekładzie na język polski oba tłumaczone są jako bezpieczeństwo, jednak nie można traktować ich jako wyrazy o takim samym znaczeniu. „Safety” odnosi się do bezpieczeństwa przed szkodą lub stratą powstałą w wyniku zaistnienia sytuacji przypadkowych, będących efektem niewiedzy, zaniedbania lub zlekceważenia pewnych norm i procedur. „Security” natomiast to bezpieczeństwo przed szkodami powstałymi przez działania osób, które podejmowane z premedytacją i pełną świadomością skutków jakie ze sobą niosą. Rozróżnienie tych dwóch słów jest o tyle istotne, że pozwala nam lepiej kształtować otoczenie bezpieczeństwa oraz identyfikować obszary, które wymagają poprawy – dodaje Krzysztof Paturej.

Czy kultura bezpieczeństwa jest dobrą inwestycją w markę firmy?

– Siłę nowoczesnego przedsiębiorstwa, które planuje rozwój i poszerzanie rynków zbytu mierzy się dzisiaj nie tyle rozwojem technologii. Mierzy się ją – w wymiarze międzynarodowym – dostosowaniem się do zmieniającego się otoczenia i warunków prowadzenia działalności. W rozwoju globalnej gospodarki rośnie ranga bezpieczeństwa przemysłowego, którego podstawą jest kultura bezpieczeństwa. Polskie przedsiębiorstwa często koncentrują swoją działalność na celach podstawowych, czyli prowadzeniu działalności gospodarczej, utrzymaniu miejsc pracy, działalności inwestycyjnej i badawczo-rozwojowej. Zagadnienia bezpieczeństwa przemysłowego, w tym kreowanie kultury bezpieczeństwa, postrzegane często jako dodatkowe koszty lub potrzeby wyższego rzędu, nie tylko nie są priorytetem – mówi Krzysztof Paturej.

Jak zaznacza Krzysztof Paturej bezpieczeństwo przemysłowe nie jest już tylko kosztem, lecz staje się inwestycją. Tworzy bowiem warunki do rozwoju i bezpiecznego prowadzania działalności przemysłowej oraz pozwala na obniżenie kosztów działalności. Inwestowanie w rozwój kultury bezpieczeństwa jest inwestycją w rozwój przedsiębiorstwa.

– Zapewnienie bezpieczeństwa prowadzonej działalności (safety and security), a także wdrażanie polityki odpowiedzialności społecznej CSR (corporate social responsibility) stają się ważnymi elementami rozwoju przedsiębiorstwa i działalności gospodarczej w skali globalnej. W świetle powyższego kultura bezpieczeństwa, która jest podstawą wdrażania bezpieczeństwa jest ważnym elementem i instrumentem kreowania wizerunku firmy i rozwoju współpracy – podkreśla Krzysztof Paturej. – Aktywnie w tym kierunku działa Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie. ICCSS, jako międzynarodowa platforma współpracy w zagadnieniach pokojowego wykorzystania chemii i bezpieczeństwa chemicznego, jest pierwszym tego typu podmiotem międzynarodowym, który oferuje całościowe podejście do zagadnień bezpieczeństwa chemicznego i ochrony przed zagrożeniami dotyczącymi chemikaliów na wszystkich etapach ich wytwarzania, transportu, przesyłania, składowania i użycia.

 

 

 

 

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ