Partner serwisu
22 sierpnia 2014

Zwiedzanie gdańskiej rafinerii

Kategoria: VIII Konferencja Woda i ścieki w przemyśle

Podczas drugiego dnia konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle uczestnicy mogli zwiedzić zakład Grupy LOTOS oraz zakładową Oczyszczalnię Ścieków.

Zwiedzanie gdańskiej rafinerii

Grupa LOTOS dzięki przeprowadzonym inwestycjom stała się jedną z najnowocześniejszych technologicznie i najbardziej efektywnych energetycznie firm paliwowych w Europie Środkowo-Wschodniej, ograniczając wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

Uczestnicy konferencji podczas wycieczki na terenie Grupy LOTOS mogli przyjrzeć się funkcjonowaniu zakładu, zobaczyć m.in. instalacje Programu 10+ oraz zobaczyć zakładową oczyszczalnię ścieków.

Woda z rzeki Mołtawa
Używaną w procesach przerobu ropy naftowej wodę, gdańska rafineria czerpie z ujęcia powierzchniowego na rzece Motława oraz w niewielkim stopniu z poziomów czwartorzędowych. Korzystanie z tych wód odbywa się w oparciu o posiadane pozwolenia, przy których uzyskiwaniu każdorazowo przeprowadza się analizę wpływu poboru wód na środowisko. Badania te potwierdziły, że działalność LOTOSU związana z tym poborem nie wpływa na funkcjonowanie obszarów chronionych i cennych przyrodniczo.

Pobór wód konsekwentnie utrzymywany jest na poziomie dużo poniżej dopuszczalnych wielkości. W 2013 r. rafineria pobrała 28,9% przewidzianej pozwoleniem objętości wody powierzchniowej oraz 0,4% wód czwartorzędowych.

Odzysk wód i ścieków
Grupa LOTOS zwiększa również udział odzyskanych wód i ścieków w całkowitej masie wody używanej podczas procesów produkcyjnych, dzięki czemu ogranicza do niezbędnego minimum korzystanie z zasobów środowiska. Wieloletnie badania monitoringowe potwierdzają, że ścieki z zakładowej oczyszczalni Grupy LOTOS nie wywierają istotnego wpływu na wody odbiorników, do których są zrzucane. Nie zaobserwowano również, aby wieloletnie funkcjonowanie rafinerii wpływało istotnie na przyrodę w pobliżu strefy zrzutów.

Właściwa strategia Spółki

Ograniczanie wpływu działalności Grupy LOTOS na otoczenie wynika ze strategii spółki, na którą składa się idea zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jakie jest dobowe zapotrzebowanie rafinerii na wodę? Jak przygotowuje ją do procesów technologicznych? Gdzie trafiają ścieki? Tego wszystkiego dowiemy się już jutro podczas drugiego dnia konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle na wycieczce na teren Oczyszczalni Ścieków Grupy LOTOS.

 

Źródło: Grupa LOTOS

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ