Partner serwisu
19 lipca 2018

Polska na forum ONZ

Kategoria: Aktualności

Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przedstawiła dziś na Forum Politycznym Wysokiego Szczebla ONZ w Nowym Jorku raport podsumowujący osiągnięcia Polski w realizacji globalnej polityki zrównoważonego rozwoju – Agendy 2030.

Polska na forum ONZ

Polska wystąpiła z inicjatywą zgłoszenia się do II edycji narodowego przeglądu wykonania Agendy 2030, co czyni ją po Estonii, Finlandii, Francji i Niemcach  piątym państwem członkowskim UE, który na forum międzynarodowym ONZ dokonało bilansu swojej polityki rozwojowej.

Przyjęcie przez ONZ Agendy 2030 zbiegło się w czasie z pracami nad nową wizją rozwoju Polski  -  Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele. Wyznaczone przez Strategię i realizowane sukcesywnie projekty rozwojowe są spójne względem Agendy 2030.

To właśnie o tych działaniach rządu  i ich efektach mówiła podczas wystąpienia na forum ONZ minister przedsiębiorczości i technologii.

Polski rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która wyznacza kierunki dla transformacji gospodarki w bardziej konkurencyjną, przyjazną środowisku i oferującą na globalną skalę innowacyjne produkty i usługi. Stawiając na rozwój społecznie wrażliwy chcemy, aby owoce szybkiego wzrostu gospodarczego, którym Polska się cieszy od kilku lat, były udziałem wszystkich obywateli. Podjęliśmy bezprecedensową walkę z ubóstwem energetycznym i jego konsekwencjami w postaci niskoemisyjnego zanieczyszczenia powietrza. Postawiliśmy również na Przemysł 4.0, kierujący się logiką wytwarzania wysokiej jakości produktów i rozwiązań bez szkodliwej ingerencji w  środowisko naturalne – powiedziała minister Emilewicz.

Minister Emilewicz omówiła trzy wymiary działań Polski na rzecz zrównoważonego rozwoju

W pierwszym z nich  – sferze społecznej – szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii zaprezentowała pozytywne dla redukcji ubóstwa efekty Programu 500 plus, założenia Programu Opieka 75 Plus oraz reformę systemu szkolnictwa wyższego, która ma na celu systemową poprawę jakości  kształcenia na poziomie akademickim.

W drugim wymiarze związanym ze sferą ekonomiczną, minister omówiła sztandarowe dla MPiT projekty, które tworzą przyjazną przedsiębiorczości przestrzeń gospodarczą w oparciu o dobre prawo i miejsca pracy, zaawansowanie technologiczne oraz wysoką jakość produktów i usług.

Przedstawiając ostatni wymiar, środowisko naturalne, minister mówiła o działaniach na rzecz lepszej jakości powietrza. Podjęte po raz pierwszy w warunkach polskich w zintegrowany i długofalowy sposób kroki zmierzają do pokonania problemu smogu.

Forum Polityczne Wysokiego Szczebla (High Level Political Forum – HLPF) jest centralną platformą ONZ ds. monitorowania działań i przeglądu wdrażania Agendy 2030. Forum zbiera się co roku pod auspicjami Economic and Social Council (ECOSOC) oraz raz na cztery lata pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

źródło: paliwa.pl/ Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
fot. 123rf.com
Nie ma jeszcze komentarzy...
CAPTCHA Image


Zaloguj się do profilu / utwórz profil
ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ