Partner serwisu

EKOpopiół

Kategoria: Ochrona środowiska

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. oddały do użytku nowoczesną instalację odbioru popiołu z zakładowej elektrociepłowni. Inwestycja znacząco zmniejszy ilość odpadów, redukując tym samym ich negatywne oddziaływanie na środowisko. Popioły będą sprzedawane odbiorcom zewnętrznym, gwarantując spółce dodatkowy przychód.

EKOpopiół

     Rocznie w EC II, podczas wytwarzania energii cieplnej (w postaci pary technologicznej i wody grzewczej) oraz energii elektrycznej, powstaje 100 tys. ton pulpy żużlowo popiołowej, z czego 80 proc. stanowi popiół, a pozostałe 20 proc. – żużel. Przed modernizacją gospodarczo wykorzystywano jedynie 20 proc. popiołu, sprzedając go odbiorcom zewnętrznym. Reszta trafiała na składowisko odpadów Czajka II. Oddanie do użytku nowej instalacji odbioru popiołu pozwoli na całkowite jego zagospodarowanie jako surowca wtórnego.
    Prace nad projektem „Gospodarcze wykorzystanie popiołów w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.” rozpoczęły się w 2009 roku. W ramach inwestycji powstały trzy silosy stalowe o pojemności 600 m3 każdy, do których trafiać będzie popiół z kotłów elektrociepłowni – dwóch pyłowych i jednego fluidalnego.
    Instalacja została wyposażona w nowoczesną aparaturę kontrolno-pomiarową, w skład której wchodzi komputerowy system sterowania wraz z elementami wizualizacji procesu. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie poszczególnych etapów procesu, gwarantując wysoki stopień niezawodności pracy instalacji.
    Przeprowadzony w maju 2012 roku rozruch technologiczny potwierdził uzyskanie zakładanych parametrów pracy instalacji w zakresie wydajności i doboru urządzeń.
Podmioty zainteresowane popiołem będą mogły odebrać go transportem kolejowym lub samochodowym. Wszystko to dzięki modernizacji zaplecza technicznego, w ramach której przeprowadzono remont torowiska, a także zbudowano rozjazd kolejowy i stację przystosowaną do załadunku wagonów kolejowych oraz autocystern samochodowych.
    Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 14 mln zł. Azoty Tarnów pozyskały także dofinansowanie do projektu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie ok. 4 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach”. Spółka przewiduje, że nakłady na inwestycję zwrócą się w ciągu 4 lat.
    Popioły mogą być wykorzystywane jako cenny surowiec dla wielu gałęzi przemysłu, szczególnie betonowego, materiałów budowlanych, a także w drogownictwie, przemyśle cementowym i górnictwie (składowanie skojarzone – wypełnianie podziemnych wyrobisk razem z odpadami powęglowymi) oraz przy niwelacji terenu, stabilizacji powierzchni i rekultywacji. Obecnie głównymi odbiorcami są betoniarnie, cegielnie i cementownie. Prowadzone są rozmowy z kolejnymi klientami, a całość tych działań z pewnością wygeneruje dla spółki dodatkowe zyski. Nie bez znaczenia są również oszczędności związane ze zmniejszeniem kosztów składowania odpadów.

Autor: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.

Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 4/2012

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ