Partner serwisu

Technologie spalania węgla

Kategoria: Energetyka w chemii

Spalanie węgla jest podstawą produkcji energii elektrycznej w Polsce i wielu krajach Europy, i świata. Rosnący nacisk na zwalczanie efektu cieplarnianego, którego głównym źródłem jest spalanie paliw kopalnych, wymusza doskonalenie technologii spalania w kierunku zwiększenia jego sprawności i usuwania szkodliwych dla środowiska gazów spalinowych.

Technologie spalania węgla

     Spalanie paliw kopalnych jest głównym źródłem energii w kraju. Według oficjalnych danych 95% energii w Polsce jest wytwarzane z węgla kamiennego i brunatnego. Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest nieprzyjaźnie nastawiona do węgla jako głównego winowajcy efektu cieplarnianego. Unia zobowiązuje wszystkie kraje do:
• ograniczenia, do roku 2020, emisji dwutlenku węgla (ogólnie gazów cieplarnianych) o 20% w stosunku do poziomu emisji w roku 1990,
• zwiększenia do 20% udziału źródeł odnawialnych w bilansie energii pierwotnej.


    Energia pierwotna jest utożsamiana ze źródłem energii, a nie jej formą użytkową. Zawiera się np. w węglu, a nie jest nią elektryczność.
    Według przewidywań rządowych w 2030 r. udział węgla zmniejszy się do 67%. Nawet najbardziej optymistyczne prognozy na rzecz energii odnawialnej nie przekreślają jednak roli węgla w wytwarzaniu energii.
    Nie jest pewny, w ogólnym bilansie energii, udział energii nuklearnej w obliczu możliwych protestów ekologów. Polskie zasoby węgla są oceniane na 60 mld ton, co powinno wystarczyć co najmniej na 100 lat. Polska energetyka dysponuje mocą około 35 GW z rezerwą około 30%, ale wymaga szybkich zmian ukierunkowanych na poprawę sprawności bloków energetycznych.
    Sprawność cieplna instalacji energetycznej jest zdefiniowana jako stosunek strumienia ciepła użytecznego przejmowanego przez czynnik roboczy w instalacji (np. kotle) do strumienia ciepła doprowadzonego do instalacji wraz z paliwem i gorącym powietrzem. Można ją też definiować jako stosunek wartości energii otrzymanej na wyjściu instalacji do całkowitej wartości opałowej dostarczonego paliwa (z odliczeniem popiołu). Średnia sprawność instalacji energetycznych w Polsce wynosiła w roku 1999 – 37%, w krajach UE – 45,7%.

Spalanie węgla dla celów energetycznych
    Podstawowym elementem elektrowni cieplnej jest kocioł dostarczający ciepło do wytwarzania pary wodnej pod wysokim ciśnieniem, napędzającej turbinę parową, która z kolei napędza prądnicę generującą energię elektryczną. Z punktu widzenia czystych technologii węglowych istotną częścią instalacji jest palenisko kotłowe, gdzie dokonuje się przemiana energii zawartej w paliwie w energię produktów spalania.

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ