Partner serwisu

Energetyka w Puławach

Kategoria: Energetyka w chemii

Wielka Synteza Chemiczna to nie tylko wielkie wolumeny wytwarzanych produktów. To również duże objętości emitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych. Zakłady Azotowe „Puławy” oczekują właśnie na finalne studium wykonalności projektu Elektrownia Puławy. Jakie korzyści może przynieść spółce?

Energetyka w Puławach

     Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. są wiodącym przedsiębiorstwem branży Wielkiej Syntezy Chemicznej i nawozowej. Są trzecim na świecie dostawcą melaminy, pierwszym co do wielkości w kraju i drugim w UE producentem nawozów azotowych. A do tego jedynym polskim producentem nadtlenku wodoru. Produkty puławskiej spółki obecne są w ponad 40 krajach na pięciu kontynentach. ZAP należy również do grupy największych polskich eksporterów. Tak wysoka pozycja rynkowa wynika z olbrzymiego potencjału produkcyjnego firmy. To wymaga jednak dostarczania dużych ilości energii w postaci ciepła technologicznego i prądu do napędu urządzeń elektroenergetycznych.
    Polityka europejska progresywnego zaostrzania norm i limitów związanych z emisją CO2 wpływa bezpośrednio na efektywność ekonomiczną przedsiębiorstw energochłonnych, do których należy również Wielka Synteza Chemiczna. Dla przykładu ZAP konsumuje w skali roku ok. 1,28 TWh energii elektrycznej i 14,1 PJ energii cieplnej.
    Puławy posiadają własną elektrociepłownię, która w 100% pokrywa potrzeby cieplne i w 46% elektryczne. Elektrociepłownia zakładowa rozpoczęła działalność wytwórczą w 1965 roku, więc pracuje już 46 lat. Oparta jest na węglu kamiennym, z którego, jak wiadomo, powstaje najwięcej dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednostkę wytworzonego ciepła czy też prądu. Obecnie dostępnych jest na rynku energetycznym co najmniej kilka technologii przydatnych do modernizacji posiadanych przez spółkę kotłów energetycznych OP215, np. do współspalania biomasy.
    Prowadzenie stosownych modernizacji wymaga jednak nie tylko czasu i finansowania, ale również dostępności ciepła technologicznego do bieżącej produkcji chemicznej i nawozowej na czas trwania takiej modernizacji. I w tym miejscu należy wspomnieć o projekcie Elektrownia Puławy, który ZAP prowadzą wspólnie z PGE. Projekt ten został zapoczątkowany wspólnie z Vattenfallem i przeszedł niemal wszystkie fazy formalnoprawne. Obecnie zakład oczekuje na finalne studium wykonalności, które, jak się wydaje, potwierdzi ekonomiczną opłacalność wariantu elektrowni gazowej.
    Usytuowanie gazowej Elektrowni Puławy blisko dużego zakładu Wielkiej Syntezy Chemicznej, a w szczególności w Puławach, ma kilka zalet z uwagi na:
1. obszar deficytu mocy elektrycznej,
2. bliskość sieci elektroenergetycznych do wyprowadzenia energii,
3. bliskość sieci gazowych o dużej przepustowości,
4. możliwość wytworzenia ciepła technologicznego i realizacji modelu kogeneracyjnego,
5. możliwość zakupu energii elektrycznej bez kosztów przesyłu.

Zakłady Azotowe Puławy – komin instalacji odsiarczania spalin

    Elektrownia ma mieć moc 840 MW i potencjał do wyprowadzenia ciepła technologicznego. Stałaby się konsumentem aż 1 mld m3 gazu w skali roku, czyli takich ilości, jakie obecnie mogą konsumować Zakłady Azotowe „Puławy”.
    Co daje „gazówka”? – w pierwszej kolejności produkcja prądu i ciepła obarczonego niższymi o połowę kosztami emisyjnymi w stosunku do węgla. Ponadto tego typu inwestycja powstaje dwa razy szybciej przy kosztach niższych o niemal połowę od konwencjonalnej elektrowni opartej na węglu kamiennym. Dodatkowo zakład będzie miał możliwość przeprowadzenia ścieżki modernizacyjnej własnej elektrociepłowni w kierunku nowoczesnych rozwiązań ekologicznych np. biomasowych, co w istotny sposób poprawi ekonomikę całego przedsięwzięcia i wpłynie korzystnie na wizerunek Zakładów Azotowych „Puławy”.
 

Autor: Wojciech Kozak, członek zarządu, Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Artykuł został opublikowany w magazynie "Chemia Przemysłowa" nr 6/2011

 

 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ