Partner serwisu
22 czerwca 2016

Co znajduje się na liście rządowych inwestycji – Plan Junckera

Kategoria: Aktualności

Ministerstwo Rozwoju przedstawiło listę potencjalnych rządowych inwestycji, które będą ubiegać się o wsparcie
z Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS) – finansowego filaru Planu Junckera. Na liście znajduje się 47 projektów o wartości blisko 81 mld zł, w tym kilka z sektora chemicznego.

 

Co znajduje się na liście rządowych inwestycji – Plan Junckera

Jakie projekty z sektora chemicznego figurują na liście potencjalnych rządowych inwestycji? 

Grupa ORLEN

 • Magazyn energii – wybudowanie magazynu energii w dużej skali w technologii sprężonego lub skroplonego powietrza, który będzie mógł aktywnie wspierać pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
 • Budowa instalacji do produkcji ogniw litowo-jonowych bazującej na innowacyjnej technologii.
 • Wytwórnia gazu syntezowego – zgazowanie odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Wytworzone paliwo (gaz syntezowy) jako substytut paliw konwencjonalnych.
 • Budowa instalacji do produkcji bioetanolu 2G o wydajności 25 kt – celem jest spełnienie wymagań Narodowego Celu Wskaźnikowego na rok 2020 w GK ORLEN oraz zachowanie proporcji pomiędzy surowcami jadalnymi i niejadalnymi (2G).

Grupa Azoty

 • Instalacja do produkcji propylenu metodą PDH – przedmiotem inwestycji jest budowa instalacji propylenu o wydajności 400 tt/r. Instalacja PDH zapewni propylen do instalacji OXO w GA ZAP S.A. oraz zabezpieczy istniejące luki na rynku europy zachodniej. W kolejnym etapie propylen może posłużyć jako główny surowiec w Kompleksie akrylowym.
 • Projekt Gaz Koksowniczy, celem projektu jest obniżenie kosztów surowcowych i zwiększenie efektywności syntez chemicznych w GA ZAK, dywersyfikacja dostaw gazu dla lokalizacji GA ZAK oraz obniżenie emisji CO2 w procesie produkcji wodoru. Projekt obejmuje swoim zakresem budowę wymaganego fragmentu rurociągu zasilającego (około 7 km), a także węzła oczyszczania gazu koksowniczego oraz węzła autotermicznego reformingu gazu koksowniczego wraz z zespołem kotłowym i węzłem konwersji CO do CO2. Dodatkowo projekt obejmuje intergrację nowej instalacji z istniejącą wytwórnią wodoru (nowe sprężarki tlenu, optymalizacja strumieni wodno-parowych).
 • Modernizacja instalacji kwasu azotowego oraz budowa nowych instalacji kwasu azotowego, neutralizacji i produkcji nowych nawozów na bazie kwasu azotowego – przedsięwzięcie ma na celu budowę nowej V nitki oraz modernizację "starych" nitek produkcji kwasu azotowego.Umożliwi to zapewnienie odpowiedniej ilości kwasu w czasie revampingu.
 • Elektrownia Puławy – przedmiotem projektu jest budowa bloku monobloku gazowo-parowego (GTCC) o mocy elektrycznej 400 Mwe; mocy cieplne 317 MWt; produkcja ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Grupa LOTOS

 • Nowy kompleks petrochemiczny w Gdańsku – celem projektu jest przetworzenie obecnych produktów powstających w procesach rafinerii Grupy LOTOS SA w kierunku bardziej zaawansowanych technologicznie produktów służących branży petrochemicznej.
 • Kompleks Aromatyczny – inwestycja będzie polegała na budowie i eksploatacji kompleksu aromatycznego obejmującego nowe instalacje takie jak hydroodsiarczanie benzyn, reforming katalityczny, instalacje ekstrakcji BTX oraz instalacje do produkcji paraksylenu i benzenu o zdolnoś ci produkcji ok 600 tys.t/r paraksylenu i ok. 280 tys.t/r benzenu.


Baltic Gas Sp. z o.o. i Wspólnicy SK

 • Zagospodarowanie złóż gazowych na Morzu Bałtyckim w ramach obszaru koncesyjnego B4 i B6. Zwiększenie wydobycia gazu z Morza Bałtyckiego.

 

Czym jest lista

Lista powstała w wyniku konsultacji pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, które jest koordynatorem wsparcia EFIS w Polsce, a pozostałymi resortami. Została przygotowana po to, by zidentyfikować i skoordynować rządowe inwestycje, mające potencjał do uzyskania wsparcia z funduszu.

– Plan Junckera to jedno z narzędzi, które chcemy wykorzystać do realizacji Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jednym z celów rządowego planu jest podniesienie poziomu inwestycj w Polsce – powiedział wicepremier Morawiecki.

Lista składa się z projektów, które wyszły ze stadium pomysłu, toczą się wokół nich prace przygotowawcze i możliwe jest określenie horyzontu czasowego, w jakim beneficjenci będą ubiegać się o wsparcie. – Są także spójne z rządowymi dokumentami strategicznymi – podkreślił wicepremier.

W ramach EFIS nie ma tzw. kopert narodowych, co oznacza, że polskie projekty konkurują z przedsięwzięciami z innych krajów. Wsparcie ma być dostępne do lipca 2019 roku, ale środki mogą wyczerpać się wcześniej. O pomocy EBI decyduje więc dobre przygotowanie inwestycji i czas.

 

Dalsze kroki

Projekty będą sukcesywnie przekazywane przez promotorów do oceny EBI. Zgodnie z harmonogramem w 2016 r. do banku powinno trafić 26 aplikacji, w 2017 –17 aplikacji, i w latach 2018 – 2019 – po jednej co rok. Lista ma charakter otwarty. Oznacza to, że będzie na bieżąco aktualizowana. Resorty składają do Ministerstwa Rozwoju kolejne projekty, które po weryfikacji zostaną dodane do listy. Wsparcie EBI ma charakter zwrotny. Ostateczne decyzje o jego wykorzystaniu dla poszczególnych projektów będą zapadały po otrzymaniu konkretnej oferty ze strony banku, z uwzględnieniem celu, jakim jest zapewnienie najbardziej optymalnej struktury finansowania danej inwestycji.

 

Cała lista dostępna TUTAJ

 

Żródło: Ministerstwo Rozwoju

Źródło fot.: 123rf.com
  
 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ