Partner serwisu
10 lutego 2015

T. Zieliński: Uspokojenie w europejskich trendach rynkowych

Kategoria: O tym się mówi

– Na podstawie trzech kwartałów rok 2014 był nieznacznie lepszy od roku 2013. Jednak pełne rozliczenie tego roku pokaże nam, jak na wyniki wpłynęły czynniki makro czy geopolityczne, takie jak spadki notowań ropy naftowej czy sytuacja za naszą wschodnią granicą – mówi Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

T. Zieliński: Uspokojenie w europejskich trendach rynkowych

Jaki był rok 2014 dla polskiej chemii? Czy był on lepszy od poprzedniego?
Rok 2014 pokazał nam pewnego rodzaju uspokojenie w europejskich trendach rynkowych. Jest to spójne z tendencjami na europejskim rynku chemicznym, które zaczynają nawiązywać do okresu sprzed kryzysu z lat 2008-2009. Oceniając sytuację polskiej chemii, możemy póki co skupić się na trzech kwartałach 2014 roku, które dają bardzo ciekawą prognozę za cały ten rok. Produkcja sprzedana przemysłu chemicznego jest jednym z ważniejszych wskaźników pokazujących kondycję branży. Produkcja sprzedana za okres 10 miesięcy roku 2014 wyniosła ok. 116,455 mld zł, co było wynikiem lepszym o ok. 3 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku 2013 i o ponad 5 mld zł w porównaniu do 10 miesięcy roku 2012. Sektor chemiczny odnotował także wzrost nakładów inwestycyjnych po trzech kwartałach 2014 r. o ok. 0,5 mld zł w stosunku do tego samego okresu roku 2013. Wyniki fi nansowe netto przedsiębiorstw chemicznych za trzy kwartały 2014 r. pozostały na podobnym poziomie, jak z roku poprzedniego. Można zatem stwierdzić, że rok 2014 był nieznacznie lepszy od roku 2013. Rozliczenie pełne dwunastu miesięcy roku 2014 pokaże nam także, jak fi nalnie na wyniki branży wpłynęły czynniki, np. makro czy geopolityczne, takie jak spadki notowań ropy naftowej czy sytuacja za naszą wschodnią granicą.

Co udało się zrealizować?
Jakie były najważniejsze wydarzenia w 2014 roku? Ważnym czynnikiem było rozpoczęcie i konsekwentna realizacja planów strategicznych, w tym inwestycyjnych, przedsiębiorstw chemicznych. Niektóre podmioty z branży rozpoczęły swoją międzynarodową ekspansję, jak np. PKN ORLEN w Kanadzie czy Synthos w Brazylii. Skarb Państwa prze
prowadził skutecznie proces zbycia Ciech S.A. na rzecz KI Chemistry s.a.r.l. (z Grupy Kulczyk Investments S.A.). W roku 2014 NCBiR ogłosił proces uruchomienia programów sektorowych dla przemysłu, w tym chemicznego. Polska Izba Przemysłu Chemicznego przystąpiła do budowy Innochemu, pierwszego tego typu programu sektorowego dla chemii w zakresie fi nansowania badań i rozwoju i innowacyjności, programu, którego studium wykonalności zostało przyjęte przez NCBiR jeszcze w 2014 r. Rok 2014 to także utrzymanie przez Komisję Europejską ceł antydumpingowych na saletrę z Rosji, po bataliach prowadzonych przez PIPC wspólnie z Fertilizers Europe. Niewątpliwie wydarzeniem istotnym dla branży była organizacja przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego I Kongresu „Polska Chemia 2014”, wydarzenia, które mam nadzieję, każdego roku będzie skupiać najważniejsze podmioty sektora i podejmować najistotniejszą problematykę dla całego polskiego przemysłu chemicznego.

Jakie wyzwania stoją obecnie przed branżą?
Oczywiście pozycję pierwszą zajmuje cały wachlarz regulacyjny, zarówno legislacja UE, jak i polska. A w tym mamy procesy legislacyjne mogące wpłynąć istotnie, głównie kosztowo, na branżę chemiczną, jej perspektywy i konkurencyjność. I tak np.: pakiet klimatyczny, ustawa o OZE, ETS, a w końcu umowa o wolnym handlu UE-USA: TTIP. W związku z tym, najbliższe lata to działania związane z ochroną rynku i umacnianiem konkurencyjnej pozycji polskiej chemii. Ponadto zawsze pozostaje ciekawostka związana z zachowaniem się rynków czy notowań surowców.

fot.: PIPC

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ