Partner serwisu
03 października 2014

REACH i CLP. Kontrola nad chemikaliami

Kategoria: Bezpieczeństwo

 

Producenci, importerzy i dalsi użytkownicy muszą śledzić zmiany prawne dotyczące CLP i oszacować, czy należy dokonać ponownej oceny klasyfikacji substancji lub mieszaniny, którą wprowadzają do obrotu.

Zarządzanie zmianami

Zapewnienie zgodności z REACH jest prawdopodobnie nigdy nie kończącym się procesem. REACH wymaga bowiem od rejestrujących i dalszych użytkowników ciągłej aktualizacji informacji na temat klasyfikacji, zagrożeń, ryzyka itd.

Wiele substancji po rejestracji, w wyniku nowej klasyfikacji, ma zmienione kategorie zagrożeń, co w konsekwencji wpływa na ograniczenia lub udzielania zezwoleń zgodnie z rozporządzeniem REACH.

Skutki aktualizacji listy kandydackiej

„Substancje wywołujące szczególnie duże obawy” (ang. Skrót SVHC) umieszczane są na tak zwanej liście kandydackiej. Nie oznacza to, że substancja automatycznie jest uważana za wymagająca uzyskania zezwolenia, dla określonych kierunków zastosowania. Umieszczenie substancji na liście kandydackiej nie wywołuje jakichkolwiek natychmiastowych ograniczeń w jej stosowaniu. Nie mniej jednak informacja ta, o zawartości w produkcie substancji wymienionej na liście kandydackiej, wywołuje niepokój nie tylko u producentów wyrobów, ale również odbiorców.

W szczególności w celu zapewnienia ciągłej zgodności z REACH czy CLP, przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę na:
• aktywne procedury monitorowania dostawców,
• procesy kwalifikacyjne dla nowych dostawców i nowych dostaw,
• systemy regularnego przeglądu i dostosowywania umów dostawczych zgodnie z REACH/CLP
• monitorowanie nowych klasyfikacji (Załącznik VI), zezwoleń (załącznik XIV i lista kandydacka) oraz ograniczeń (Załącznik XVII) i wprowadzanie niezbędnych zmian.

To wszystko będzie dotyczyć nie tylko zarządzania produktem, ale to również wpłynie na działalność działów zaopatrzenia, magazynów, obszaru produkcji i innych.

Porady na przyszłość

Obowiązki przedsiębiorców wynikające REACH i CLP, nie tylko rejestrującego swoje substancje ale także dalszych użytkowników, czyli zakłady chemiczne, petrochemiczne, produkujące kleje, tworzywa sztuczne, farby, lakiery czy środki czystości, to m.in.:

• dokonać przeglądu swoich ról i zadań w ramach rozporządzenia REACH, które mogą się zmieniać w czasie; powoduje to zmiany w różnych zobowiązaniach prawnych,
• utrzymywać stała komunikacji z dostawcami w celu zapewnienia ciągłości dostaw i uwzględnienia zastosowań, w tym bieżąca kontrola certyfikatów i umów,
• zapewnić odpowiednich zasoby ludzkich do zajmowania się kartami charakterystyk, zmianami w klasyfikacjach substancji (załącznik VI) zezwoleń (załącznik XIV), ograniczeń (załącznik XVII),
• przygotować się do zmian oznakowania wskutek zmian w klasyfikacjach,
• wprowadzić systemy ułatwiające zarządzanie zmianami, stosowne certyfikaty (ISO,HACAP)
• opracować plany zastosowania zamienników,
• przygotować i aktualizować dokumentację oraz procesy pod kątem ewentualnych kontroli służb nadzoru (inspekcje sanitarne).

 

www.ekos.gda.pl

 

fot.: ekos

 

Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ