Partner serwisu
19 stycznia 2017

Jak przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Kategoria: Artykuły z czasopisma

1 października 2016 roku weszła w życie Ustawa o efektywności energetycznej. Wdraża ona dyrektywę 2012/27/WE, która ma za zadanie na poziomie Unii wprowadzić zestaw polityk oraz narzędzi zmierzających do poprawy efektywności energetycznej. Ponadto określa zasady przeprowadzania audytu energetycznego
przedsiębiorstwa oraz objęte nim podmioty.

Jak przeprowadzić audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Jako powód wprowadzenia zestawu polityk oraz narzędzi zmierzających do poprawy efektywności energetycznej podaje się rosnące uzależnienie od importu energii i ograniczone zasoby energetyczne, a także konieczność ograniczenia zmiany klimatu i przezwyciężenie kryzysu gospodarczego. Ponadto, efektem przestawienia się na bardziej efektywną energetycznie gospodarkę, ma być szybsza popularyzacja innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz poprawa konkurencyjności przemysłu w Unii, pobudzenie wzrostu gospodarczego i tworzenie wysokiej jakości miejsc pracy w sektorach związanych z efektywnością energetyczną.

Co określa Ustawa o efektywności energetycznej?

Ustawa określa: zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego efektywności energetycznej; zadania jednostek sektora publicznego w zakresie oszczędności energii oraz zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii. Zadania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej są w ustawie rozłożone zarówno na sektor publiczny, jak i na sektor przedsiębiorstw. I tak, za opracowanie krajowego planu działań, zawierającego m.in. określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej, opis planowanych programów w zakresie poprawy efek-tywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, odpowiada minister energii. Organy władzy publicznej oraz jednostki sektora publicznego mają natomiast obowiązek stosować środki poprawy efektywności energetycznej m.in. poprzez odpowiednią politykę zakupowo-inwestycyjną. Dla sektora niepublicznego w ustawie określono zasady wykonywania obowiązku w zakresie efektywności energetycznej przez tzw. podmioty zobowiązane. Podmiotami zobowiązanymi są m.in. dostawcy energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego do odbiorców końcowych. Wielkość oszczędności w zakresie energii finalnej, do której zobowiązano wskazane w ustawie podmioty, określono na poziomie 1,5% oszczędności rocznej. Podmioty te mają obowiązek zrealizować przedsięwzięcia, w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii, lub uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwa efektywności energetycznej, potocznie zwane „białymi certyfikatami”.

 

Cały artykuł pojawił się w numerze 6/2016 magazynu "Chemia Przemysłowa"


 

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ