Partner serwisu
14 sierpnia 2017

BASF odnotował znaczny wzrost zysku w drugim kwartale. Lepsza prognoza na 2017 rok

Kategoria: Z życia branży

„W II kwartale 2017 r. utrzymywała się pozytywna tendencja popytu. Piąty kwartał z rzędu zwiększyliśmy wielkość sprzedaży w ujęciu rok do roku. W porównaniu z tym samym kwartałem zeszłego roku, znacznie poprawiliśmy naszą sprzedaż i zysk” - powiedział dr Kurt Bock, Chairman of the Board of Executive Directors BASF SE.

BASF odnotował znaczny wzrost zysku w drugim kwartale. Lepsza prognoza na 2017 rok

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła o 12% do 16,3 mld euro w porównaniu z drugim kwartałem 2016 r. Wynika to w dużej mierze z wyższych cenni większych wolumenów. Z uwagi na wyższe koszty surowców, firma podniosła ceny sprzedaży o 5%; wynikało to głównie z wyższych cen w segmencie chemikaliów. Wolumeny sprzedaży wzrosły o 3%. Różnice kursowe miały korzystny wpływ na sprzedaż, i, podobnie jak efekty portfelowe, odpowiadały za 1% wzrostu.    

W drugim kwartale zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi wzrósł o 32% w ujęciu r/r do 2,3 mld euro. Ten wysoki wzrost wynikł przede wszystkim ze znacznej poprawy zysku w segmentach chemikaliów oraz ropy naftowej i gazu.  Z kolei niższy zysk odnotowano w segmentach wyrobów przetworzonych, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa. Negatywny wpływ na zysk,  jaki miał wypadek w porcie północnym w zakładzie w Ludwigshafen w październiku 2016 r. zrównoważyła wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej w wysokości 100 mln euro, która została w dużej mierze zaksięgowana w segmencie chemikaliów.

Przychody netto na poziomie 1,5 mld euro przekroczyły poziom z drugiego kwartału ubiegłego roku o 404 mln euro. Wskaźnik zysku na akcję wyniósł 1,63 euro w drugim kwartale 2017 r. w porównaniu z 1,19 euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 1,78 euro (analogiczny okres 2016 r.: 1,30 euro).

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej polepszyły się z 2,3 mld euro w drugim kwartale 2016 r. do 3,0 mld euro w drugim kwartale 2017 r. Wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,1 mld euro w w porównaniu z 1,3 mld euro w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Poprawa ta wynikła głównie z wyższego dochodu netto.

Perspektywy na rok 2017

Ze względu na pozytywne tendencje makroekonomiczne w pierwszej połowie roku, BASF przyjmuje nieco bardziej pozytywne całościowe spojrzenie na warunki rynkowe panujące w 2017 r. Oczekiwania firmy dotyczące sytuacji gospodarczej na świecie w roku 2017 wyglądają następująco (poprzednia prognoza w nawiasie):

•    Wzrost produktu krajowego brutto: 2,5% (2,3%)
•    Wzrost produkcji przemysłowej: 2,5% (2,3%)
•    Wzrost produkcji chemicznej: 3,4% (bez zmian)
•    Średni kurs wymiany EUR do USD: 1,10 dolara za euro (1,05 dolara za euro),
•    Przeciętna cena ropy typu Brent za rok w wysokości 50 dolarów za baryłkę (55 dolarów za baryłkę)

„Nadal spodziewamy się znacznego wzrostu sprzedaży za cały rok -
co najmniej o 6%. W związku ze znacznym wzrostem zysku w ciągu pierwszych sześciu miesięcy roku, oczekujemy teraz znacznego wzrostu zysku (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi, co najmniej o 11%
w 2017 r.” - oświadczył Bock.

„Za pierwszą połowę 2017 r. spodziewamy się niewielkiego wzrostu zysku (EBIT) przed pozycjami nadzwyczajnymi w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. Prognoza ta uwzględnia dobry rozwój w segmencie chemikaliów w pierwszej połowie 2017 r., którego dynamika zapewne spadnie, oraz słabszą od pierwotnie oczekiwanej cenę ropy i dolara. Czynniki te mają negatywny wpływ na zysk firmy BASF” - stwierdził Bock.

NASTĘPNA STRONA

ZAMKNIJ X
Strona używa plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. OK, AKCEPTUJĘ